24% van de Bubali Plas ging in vlammen op

Dit item is gearchiveerd op 14-10-2018.

ORANJESTAD – De Directie Natuur en Milieu betreurt de recente brand bij de Bubali Plas afgelopen maandag.

Het incident veroorzaakte niet alleen paniek binnen de gemeenschap, maar raakte het hele eiland diep.

De Bubali Plas heeft een oppervlakte van 46 hectare en is erg belangrijk voor ons ecosysteem. Het is het moerasgebied van Aruba met haar eigen vegetatie, die de lokale en internationale fauna aantrekt. Het bevat ook een grote biodiversiteit voor de lokale flora.

De rol van DNM in dit treurige incident is om de ecologische schade aan het gebied te meten en te evalueren. De DNM merkte op dat 24% van het terrein van de Bubali Plas platgebrand was. Vertaald in hectare, vertegenwoordigt dit 11 hectare. Het immense verbrande gebied is te zien op bijgevoegde foto.

Andere afdelingen hebben ook de gevolgen van de schade aan het getroffen gebied verkend en in kaart gebracht, maar voor de DNM is het van groot belang om het ecologisch onderzoek te verrichten. Er is geconstateerd dat het getroffen gebied een populair en belangrijk broedgebied is voor veel vogelsoorten. De Bubali Plas is een complete leefomgeving voor een diverse groep dieren zoals vele soorten vogels, leguanen, Santanero-slangen (Baker's katteoogslang), de Blue Whiptail hagedis, Waltaca (Gestreepte Boomhagedis/Anolis), Cododo (blauwe hagedis), insecten, kruipende wezens en zelfs de invasieve BOA.

De DNM heeft opgemerkt dat de meest getroffen flora de Lisdodde (Typha Domingensis), Fofoti (Conocarpus Erectus), Kwihi (Prosopis Juliflora), Hubada (Vachellia Tortuosa), Cadushi (Stenocereus Griseuss), Tuna (Opuntia Caracassana) en Bushi (Melocactus) zijn.

Voor wat betreft de fauna zijn geen dode dieren aangetroffen, maar wel zijn verbrande nesten en eieren gevonden.

De DNM zette de observatie de afgelopen 3 dagen voort en merkte nog enkele plekjes waar lichte rook te zien is. De DNM betreurt de vernietiging van het gebied met alle gevolgen van dien voor de vele vogels die het gebied regelmatig bezoeken en daar leven. De DNM verzoekt ook iedereen om voorzichtiger te zijn tijdens het droge seizoen.

Bezoek en like onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen voor wat betreft de natuur en milieu.

Door brand getroffen gebied Bubali plas