Belastingdienst assisteert bij invullen van aangiftebiljet 2017

Dit item is gearchiveerd op 17-09-2018.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (Belastingdienst) informeert dat maandag 27 augustus 2018 de campagne voor het invullen van aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017 zal starten. 

Klanten die moeilijkheden ondervinden bij het invullen van de formulier kunnen hulp krijgen.  Hiervoor is geen afspraak nodig.

Wie kan er meedoen?

  1. individuen met een bruto inkomen niet hoger dan 75.000 florins,
  2. gehuwden met een gezamenlijk bruto inkomen niet hoger dan 150.000 florins per jaar

Klanten met een eigen zaak of klanten die als zelfstandige werken, kunnen geen gebruik maken van bovengenoemd hulp.

Waar geven ze assistentie?

Datum Locatie Tijd 
27 augustus 2018 MFA Noord 8:00 am –  4:00 pm non stop
28 augustus 2018 MFA Savaneta 8:00 am –  4:00 pm non stop
29 augustus 2018 Teresita Center San Nicolas 8:00 am –  4:00 pm non stop
30 augustus 2018 MFA Paradera 8:00 am –  4:00 pm non stop
31 augustus 2018 Nationale Bibliotheek Oranjestad 8:00 am –  4:00 pm non stop

Documenten meenemen

Belastingdienst vraagt aan de personen om het aangiftebiljet inkomstenbelasting formulier 2017 samen met alle nodige bewijsstukken van Aruba als van het buitenland mee te nemen.  Gehuwden dienen tevens ook persoonlijke gegevens van echtgenoot, echtgenote en kinderen mee te nemen.

Na het invullen van het aangiftebiljet kan dit direct ingeleverd worden. Er zal een ontvangstbewijs gegeven worden.

Gedurende de dagen van de campagne kan het aangiftebiljet ingediend worden door de personen die het zelf hebben ingevuld. Volgens de wet is de uiterlijke datum voor het indienen van het aangiftebiljet 3 september 2018. Voor personen voor wie het niet haalbaar is om het aangiftebiljet binnen de wettelijke termijn in te dienen, krijgen een automatische verlenging van  drie maanden  In dit geval is de uiterlijke indieningsdatum 3 december 2018 . Na deze datum is verlenging niet meer mogelijk.