Enquête over de zorg van huisartsen 2018

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2018.

ORANJESTAD - In de maanden september en oktober 2018 bezoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1100 woningen in verband met de enquête over medische zorg door huisartsen.

Het CBS zal ook de praktijken van verschillende huisartsen bezoeken en 800 patiënten in de wachtkamer interviewen. Alleen patiënten van 18 jaar en ouder met een algemene ziektekostenverzekering AZV worden geïnterviewd.

Het primaire doel van deze enquête is om een ​​algemeen beeld te krijgen van de medische zorg op Aruba, maar met name de zorg die wordt gegeven door de huisartsen.

Enquête over de zorg van huisartsen 2018Met dit onderzoek hoopt de overheid waardevolle informatie te ontvangen die kan worden gebruikt voor de verdere verbetering van de medische zorg op Aruba.

Het CBS zal samen met het onderzoeksinstituut NIVEL van Nederland deze studie uitvoeren en is in samenwerking met de Huisartsen Vereniging Aruba (HAVA).

De enquête begon officieel op 6 september 2018 en 175 personen zijn al op geselecteerde adressen geïnterviewd en 179 patiënten in de wachtkamer van de huisartsen. Het is een korte maar zeer belangrijke enquête. Een onderzoeker van het CBS bezoekt de aangewezen adressen en / of patiënten in de wachtkamers en voert het onderzoek uit.

De onderzoeker wordt geïdentificeerd met een CBS-gestempelde ID inclusief de naam van de onderzoeker. Alle verzamelde informatie zal op een discrete en anonieme manier worden behandeld en zal uitsluitend worden gebruikt voor de statistieken, terwijl geen persoon of instantie kan worden onderscheiden. Het resultaat van de enquête wordt openbaar gemaakt en alle inspecteurs zijn wettelijk verplicht om alle vertrouwde en persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden.

Het CBS roept op tot medewerking van de gemeenschap om deel te nemen aan de Zorg Huisartsen-enquête 2018 om er een succesvol onderzoek van te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CBS op 524-7433 tijdens de reguliere kantooruren en vragen om te spreken met een team-lid van de Zorg Huisartsen-enquête 2018 of per e-mail op cbs@setarnet.aw