Extreme hitte kan ervoor zorgen dat scholen eerder stoppen

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2018.

ORANJESTAD - September was tot nu toe een extreem hete maand op Aruba. 

De extreme hitte van de afgelopen dagen was een grote zorg, vooral voor studenten waarvan de klaslokalen nog niet beschikken over een luchtkoelingssysteem.

Om deze situatie te helpen verlichten, heeft de minister van Onderwijs Armando Lampe actie ondernomen en de onderwijsinspecteur verzocht om met de schoolhoofd van elke getroffen school samen te werken om de lessen vroegtijdig te beëindigen als dat nodig is.

Ouders worden opgeroepen om kennis te nemen van de mogelijkheden van vroegtijdig les beëindiging en moeten zorgen voor het ophalen van hun kinderen of het regelen van vervoer hiervoor.

Ouders die het zich op eerdere momenten niet kunnen veroorloven om hun kinderen op te halen, hoeven zich geen zorgen te maken omdat de studenten op school blijven met de supervisie van leerkrachten.

Ondertussen zal de regering het project “airconditioning” voor alle resterende scholen versnellen. Niet alle scholen zullen gelijktijdig A/C ontvangen omdat er niet genoeg financiële middelen zijn, maar het A/C-project zal op een transparante manier worden behandeld, zodat elke school precies weet wanneer zij hun A/C's zullen ontvangen.

September – warmste maand