1410 bedrijven ontvingen in februari salarissubsidie

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2021.

ORANJESTAD - De regering heeft financiële steun verleend in de vorm van salarissubsidies om bedrijven en werknemers te helpen het hoofd boven water te houden tijdens de economische crisis.

Ad Salarissubsidie februari 2021Sinds mei 2020 zijn alle bedrijven die in aanmerking komen voor de salarissubsidie ​​door de SVb op de hoogte gebracht waardoor deze bedrijven een bepaald tijdsbestek kregen om de subsidie ​​aan te vragen die 60% van het loon van de werknemers dekt. Het doel van deze financiële steun tijdens de aanhoudende economische crisis, is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden wat de economie van Aruba ten goede komt.

In de maand februari 2021 ontvingen maar liefst 1410 bedrijven hun salarissubsidie ​​die het loon dekt van 18253 werknemers voor in totaal 25,6 miljoen florin.

Het totale bedrag aan financiële steun in 2020 was 271 miljoen florin en het totaal gereserveerde bedrag voor 2021 is 280 miljoen florin.

Ondernemers die vragen hebben over de salarissubsidie ​​kunnen contact opnemen met de SvB via de MiSVB-portal op www.svbaruba.org. Bezwaren kunt u richten aan bezwaarloonsubsidie@svbaruba.org. Indien een werknemer meer informatie wil over deze financiële ondersteuning, kan hij / zij de voor hen  relevante informatie opvragen bij zijn leidinggevende. Dit is een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de salarissubsidie ​​zoals genoemd in artikel 6 lid h van het Ministeriele  Beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020. kennummer 681/20, waarin het besluit tot toekenning van financiële middelen is opgenomen in de vorm van salarissubsidie. Voor het melden van misbruik van de salarissubsidie ​​kunt u contact opnemen met supervisie@svbaruba.org.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties