18 maart 2021

Dit item is gearchiveerd op 22-04-2021.

ORANJESTAD  - Op donderdag 18 maart 2021 heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, samen met zijn echtgenote Hanneke Boekhoudt-Koetse de protocollaire ceremonie ter ere van Dia di Himno y Bandera bijgewoond.

Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, samen met zijn echtgenote Hanneke Boekhoudt-Koetse woont bij op donderdag 18 maart 2021 de protocollaire ceremonie ter ere van Dia di Himno y Bandera.  Gouverneur Boekhoudt is voor deze gelegenheid door de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, Xiomara Maduro, ontvangen op Plaza Libertador G.F. Betico Croes.

Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, samen met zijn echtgenote Hanneke Boekhoudt-Koetse woont bij op donderdag 18 maart 2021 de protocollaire ceremonie ter ere van Dia di Himno y Bandera.  Nadat de Arubaanse vlag is gehesen, heeft het kinderkoor van de Cacique Macuarima School het volkslied gezongen onder muzikale begeleiding van Danny Koolman en met gebaren vertolking door Stella Montsanto. Premier Wever-Croes hield een toespraak, waarna er door pastoor Andry Jose is gebeden voor het Land Aruba. Frenk Lorenzo-Croes las hierna als absolute winnaar van ‘Poeta di Patria 2021’ zijn gedicht voor.

Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, samen met zijn echtgenote Hanneke Boekhoudt-Koetse woont bij op donderdag 18 maart 2021 de protocollaire ceremonie ter ere van Dia di Himno y Bandera.  Twee winnaars van het festival ‘Un Canto pa Aruba su Himno y Bandera’ hebben een lied gezongen: John Maynard-Wever (categorie 7-9 jaar, 2020) en Caylee Pietersz (categorie 10-12 jaar, 2021). Het kinderkoor van de Cacique Macuarima School zong ook twee liedjes: ‘Mi Aruba’ en ‘Lama’. Daarnaast hebben jongeren van Club di Movimiento een danspresentatie gehouden. Ter afsluiting van de ceremonie is het volkslied van Aruba opnieuw gezongen door het kinderkoor van de Cacique Macuarima School.

De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt en zijn echtgenote wensen u allen een Fijne Viering van 18 maart.

Foto's: © Kabinet Gouverneur Aruba

  De vlag van Aruba de protocollaire ceremonie ter ere van Dia di Himno y Bandera op donderdag 18 maart 2021.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties