31 mei 2016 - Uiterste betaaldatum indiening en betaling winstbelasting 2015

Dit item is gearchiveerd op 27-06-2016.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (Belastingdienst) maakt bekend dat 31 mei 2016 de uiterste betaaldatum is voor de indiening van het aangiftebiljet en betaling van de verschuldigde winstbelasting 2015.

Als het niet haalbaar is op 31 mei, 2016, het definitieve aangiftebiljet winstbelasting 2015 in te leveren en de bijbehorende betaling te doen, kunt u op uiterlijk op eerdergenoemde datum (31 mei 2016) een verzoek tot uitstel indienen. Dit kan worden gedaan door middel van een voorlopige aangifte winstbelasting 2015 en conform deze aangifte de verschuldigde winstbelasting te betalen. Als gevolg hiervan zal de termijn voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2014 worden met 6 maanden wordt verlengd zal verlengd, dus tot en met 30 november 2016. De klant zal een schriftelijke ontvangstbevestiging hiervan.

Als u het aangiftebiljet of voorlopige aangiftebiljet niet of niet op tijd indient en/of niet tijdig betaalt, dan kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties