Aanmelding Landsexamen 2017

Dit item is gearchiveerd op 30-09-2016.

ORANJESTAD -De aanmeldingsperiode voor het landsexamen 2017 voor de schooltypen vwo / havo / mavo loopt van 1 september tot en met 30 september 2016.

Het aanmeldingsformulier kunt u vanaf 1 september 2016 downloaden van de website van Directie Onderwijs (Examenbureau) www.ea.aw (klik op letter L van Landsexamen).

Volledig en duidelijk ingevulde aanmeldingsformulieren dienen samen met een uittreksel uit het Bevolkingsregister van Aruba ingeleverd te worden bij de balie van het Examenbureau te Belgiƫstraat # 2 in Oranjestad. Na de screeningsronde van het Examenbureau krijgt u, indien u voldoet aan alle regels voor inschrijving voor het landsexamen 2017, bericht om de benodigde stukken en het betalingsbewijs te komen inleveren.

Aanmeldingen die na 30 september 2016 binnenkomen of onvolledig en onduidelijk ingevulde aanmeldingsformulieren, worden niet in behandeling genomen.

Tot het landsexamen vwo/havo/mavo 2017 worden toegelaten degene:

 •              a.      die zich tijdig (voor 1 oktober 2016), op de juiste wijze en bij de juiste instantie heeft aangemeld, en
               b.      die tijdig het verschuldigde examengeld volledig heeft voldaan, en
               c.      die per 1 april 2017 een leeftijd bereikt heeft van:
                         17 jaar of ouder: voor mavokandidaten;        
                         18 jaar of ouder: voor havokandidaten;
                         19 jaar of ouder: voor vwo-kandidaten;     
 • Onverminderd het eerste lid wordt tot het examen toegelaten degene die een 1-vakdiploma wenst te behalen op eenzelfde opleidingsniveau als de opleiding die zij aan het volgen is met dien verstande dat dit een vak betreft dat niet is opgenomen in haar combinatie van vakken.    

Behaalde certificaten op Aruba zijn maximaal 10 jaar geldig met ingang van 1 augustus 2012. Dit betekent dat certificaten ouder dan 10 jaar niet meer gebruikt kunnen worden om een vwo, havo of mavo diploma te behalen.

In 2017 wordt het (centraal) examen wiskunde A, B en D havo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma. Kandidaten die tot en met het vorig schooljaar (2015-2016) het vak wiskunde A, B en D (havo) hebben gedaan volgens het oude examenprogramma krijgen dit schooljaar de laatste kans om examen volgens het oude examenprogramma af te leggen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is dit niet meer mogelijk en kan alleen examen volgens het nieuwe examenprogramma worden afgelegd voor deze vakken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties