Aanwijzing carnavalsmaandag 15 februari 2021 als feestdag

ORANJESTAD - Het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid en de Directie Arbeid en Onderzoek maken bekend dat de ministerraad heeft besloten om maandag 15 februari 2021, zijnde de maandag voor as woensdag, als feestdag aan te wijzen.

Er wordt een beroep gedaan aan de privé sector om deze dag als een feestdag  te  beschouwen, een en ander vooruitlopend op de wijziging van artikel 22, eerste lid, onderdeel b van de Arbeidsverordening en de bekrachtiging daarvan bij Landsbesluit houdende algemene maatregelen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties