Abattoir tijdelijk open

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2020.

ORANJESTAD - De Veterinaire dienst zal het abattoir tijdelijk openen, om aan de dringende vraag te voldoen van de boeren, onder strikte regels om te voorkomen dat er grote groepen mensen, zich zullen gaan begeven op het terrein van het abattoir.

Mensen die de regels niet opvolgen zullen de toegang geweigerd worden en of verwijderd worden van het terrein.

De volgende dagen zal het abattoir op afspraak open  zijn:

31 maart, 1,2,6 en 7 april 2020

Na deze periode zal het abattoir voor onbepaalde tijd gesloten zijn.

De Veterinaire Dienst zal de volgende werkwijze hanteren:

  1. Boeren dienen eerst een afspraak te maken bij de administratie van de Veterinaire Dienst (tel.5224310) en aan te geven met hoeveel dieren men gaat komen. Zonder afspraak zal men niet geholpen worden.
  2. Op de gewezen dag en tijdstip dienen de boeren zich bij de poort te melden. Indien een boer te laat komt of niet komt opdagen zal deze aanvraag niet meer worden gehonoreerd en moet de boer een andere afspraak maken.
  3. Bij de poort worden ze gecontroleerd of ze een afspraak hebben. Indien dit zo is krijgen ze instructies en kunnen de dieren in de daarvoor bestemde hekken geplaatst worden. Hierna dient de eigenaar direct het terrein van de Veterinaire Dienst te verlaten.
  4. Vervolgens worden de dieren conform de geldende regels gekeurd en geslacht.
  5. Hierna belt de administratie de boer op zodat deze zijn geslacht dieren kan ophalen, nadat men zich heeft gemeld bij de poort, tegen betaling met gepast geld in de daarvoor bestemde enveloppen of via ATM.

De Veterinaire Dienst wijst erop dat deze strikte regels nodig zijn gezien de uitzonderlijke situatie met het coronavirus en het niet getolereerd wordt on hiervan af te wijken, immers de gezondheid van ons personeel alsmede van de bezoeker staan centraal.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties