Akkoord Aruba en Nederland voor het tweede kwartaal

ORANJESTAD - Aruba en Nederland hebben op maandag 29 maart 2021 een akkoord bereikt over de inhoud van de tweede Uitvoeringsagenda met betrekking tot het Landspakket van Aruba.

Vergadering Landspakket Aruba Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2021Ondanks de intensiteit van de werkzaamheden, voldoet het Land Aruba aan de gestelde voorwaarden om de liquiditeitssteun te ontvangen. Dit aspect is bevestigd in de brief van staatssecretaris Raymond Knops aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 26 maart 2021.

Vergadering Landspakket Aruba Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2021Zoals in november 2020 is afgesproken, wordt elk kwartaal een Uitvoeringsagenda opgesteld die de voorgaande op een samenhangende en chronologische wijze opvolgt.

Landspakket Aruba Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2021Na een introductieperiode brengt de tweede uitvoeringsagenda intensievere en concretere werkzaamheden met zich mee.

Tijdens een openbare bijeenkomst in het parlement zal de regering van Aruba de tweede Uitvoeringsagenda nader toelichten. Binnenkort vindt de eerste bijeenkomst met brancheorganisaties plaats, die op een digitaal platform zal plaatsvinden.

De Uitvoeringsagenda is een levend document dat voortdurend wordt aangepast en geactualiseerd. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking tussen de landen.

Het Land Aruba is op de goede weg en met respect, volwassenheid, zullen we ons land samen herstellen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties