Algemene Rekenkamer neemt afscheid van haar lid, mw. Lay Hing de Kort-Yee

Dit item is gearchiveerd op 10-04-2021.

ORANJESTAD - In haar laatste Kamervergadering hebben de leden en het personeel afscheid genomen van mw. drs. Lay Hing de Kort-Yee, vaste lid van de Algemene Rekenkamer.

Algemene Rekenkamer neemt afscheid van haar lid, mw. Lay Hing de Kort-Yee Gedurende de periode tussen 22 november 2017 en 23 februari 2021 heeft mw. de Kort-Yee zich, vakkundig en met enorme toewijding en passie ingezet het burgerbelang van het Arubaanse gemeenschap te behartigen.

Middels onderzoeksrapporten van de Algemene Rekenkamer, het controleorgaan van Land Aruba, worden de Staten in staat gesteld haar controle functie, over het gevoerd beleid van de ministers, uit te oefenen.

Algemene Rekenkamer neemt afscheid van haar lid, mw. Lay Hing de Kort-Yee Om de continuïteit van de Algemene Rekenkamer te garanderen, is de werving en selectie van een lid respectievelijk plaatsvervangende leden, urgenter geworden. Potentiële geschikte kandidaten die aan de gestelde voorwaarden van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (AB 1998 no. GT 20) voldoen, voeren een assessment uit. Na ontvangst van dat resultaat, houdt de Algemene Rekenkamer met elk van de potentiële geschikte kandidaten een persoonlijk gesprek. Uit de assessments en gevoerde gesprekken, zal blijken in hoeverre de Algemene Rekenkamer een voordracht van minimaal drie (3) geschikte kandidaten aan de Staten kan doen.

De verwachting is rond eind april 2021 een voordracht te doen. Indien deze voordracht niet haalbaar of succesvol is, zullen de Staten over het resultaat van het gevoerde werving- en selectieproces ingelicht worden.

De Algemene Rekenkamer wenst mw. drs. Lay Hing de Kort-Yee veel succes toe in haar verdere carrière.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties