Alle restaurants zijn verplicht een vetvanger te hebben

Dit item is gearchiveerd op 18-09-2021.

ORANJESTAD - Op 16 augustus 2021 trof de Dienst Openbare Werken bij het gemaal (pompstation) gelegen aan de J.E. Irausquin Boulevard nabij de hoogbouwhotels verse vetafzettingen aan in de waterzuiveringsinstallatie te Bubali.

Verse vetafzettingen aan in de waterzuiveringsinstallatie te Bubali.Deze vetafzettingen veroorzaken aanzienlijke schade aan de installatie.

Alle restaurants zijn verplicht een vetvanger te hebben om het vet op te vangen en op een verantwoorde manier af te voeren om ons milieu te beschermen. Onverantwoordelijk gedrag zoals dat waarmee de D.O.W. de afgelopen weken is geconfronteerd, brengt alleen maar meer schade toe aan de waterzuiveringsinstallatie in Bubali, aangezien deze installatie zich reeds in een delicate toestand bevindt. Het is belangrijk alle restauranthouders aan het volgende te herinneren:

  • Alle restaurants moeten een vetvanger hebben;
  • als men het vet in de keuken weggooit, wil dat niet zeggen dat het geen problemen veroorzaakt;
  • het is verboden om F.O.G. (Fat, Oil and Grease) in de riolering te gooien.

De D.O.W. hoopt dat van dit betreurenswaardige incident een signaal uitgaat naar alle restaurants om zich aan de wet en regelgeving te houden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties