Andrew Hoo wordt hoofd bij IASA/ Immigratiedienst

Dit item is gearchiveerd op 09-05-2021.

ORANJESTAD - Op donderdag 8 april 2021 hebben de vakbonden die de medewerkers van de IASA vertegenwoordigen, de STA, SEPPA en TOPA een ontmoeting gehad met de minister van Justitie, de heer Andin Bikker, die hen informeerde over het voorstel dat hij aan de ministerraad had voorgelegd om de heer Andrew Hoo als diensthoofd van de IASA te benoemen.

Andrew Hoo is geen onbekende naam. Hij was korpschef van de politie en heeft de afgelopen maanden gediend in het managementteam van de brandweer waar hij het volgens de minister goed deed. Hij werd voor een periode van 6 maanden bij de brandweer geplaatst en belast met specifieke doelstellingen.

Andrew HooVolgens de minister heeft de heer Hoo in de korte tijd dat hij bij de brandweer diende, veel belangrijke taken vervuld, maar is nu toe aan een nieuwe uitdaging. De minister benadrukte dat de heer Hoo zijn achtergrond heeft in grensbescherming en wetshandhaving. Op basis hiervan stelde de minister zijn plannen voor de heer Hoo voor aan de Ministerraad als het nieuwe hoofd van de IASA / Immigratie van Aruba.

De ontmoeting met de vakbonden is goed verlopen en de vakbonden waren blij en positief met deze voordracht. Volgens de vakbonden die de IASA-medewerkers vertegenwoordigen, vragen ze al een tijdje om verandering van management en zijn ze nu met dit besluit verheugd. De minister evalueerde de ervaring en expertise van de heer Hoo, sprak met hem en was het ermee eens dat hij de juiste man was voor de functie bij de IASA / Immigration Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties