Arbeidskrachtonderzoek 2016

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2016.

ORANJESTAD – Het zesde Arbeidskrachtonderzoek (AKO) zal plaatsvinden in de periode van 2 tot en met 29 november 2016.

De DAO werkt samen met het CBS en het Centrale bank van Aruba voor het realiseren van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO). Het AKO is een steekproefonderzoek onder huishoudens in Aruba met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten.  Het doel van dit Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) is om een geactualiseerde en zo volledig mogelijke beeld te vormen van de Arubaanse arbeidsmarkt.

Het AKO verzamelt informatie over werkend bevolking, werklozen en economisch niet-actieven. Aan de hand van de vergaarde informatie wordt een diepere analyse van de arbeidsmarkt uitgevoerd, zoals de participatiegraad en de ontwikkeling van de werkende bevolking.

Een belangrijk, zo niet het belangrijkste doel van het AKO, is het meten van het werkloosheidspercentage. De data en de gesignaleerde trends zullen beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers en ook ondernemers veel informatie verschaffen.

Er wordt op willekeurige wijze door een computer op basis van de geografische ligging een selectie van adressen gemaakt, verspreid over heel Aruba om deel te nemen aan het onderzoek.
Alle personen van 15 jaar en ouder worden gevraagd om het interview af te leggen.
 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties