Aruba door de WHO vermeld als geautoriseerde haven om het Ship Sanitation Certificate te verstrekken

Dit item is gearchiveerd op 01-12-2022.

ORANJESTAD – De Directie Volksgezondheid (DVG) heeft aangekondigd dat de WHO de Aruba Ports Authority heeft toegevoegd aan hun Ship Sanitation Certification-lijst.

De WHO is belast met het adviseren over het internationale bestrijdingsbeleid voor overdraagbare ziekten. Zij stellen de preventieregels vast, waaronder de Internationale Gezondheidsregeling (International Health Regulations - IHR). IHR is een internationale regeling die is overeengekomen door 196 landen, waaronder Nederland (dus ook Aruba) om de mogelijkheid voor landen te versterken om situaties die een risico voor de volksgezondheid vormen op te sporen, te analyseren, te rapporteren en erop te reageren. Een van de capaciteiten op grond van deze verordening was onder meer de bevoegdheid van landen om schepen te voorzien van het “Ship Sanitation Certificate” om de overdracht van ziekten op boten, cruiseschepen etc. te voorkomen.

Cursus Volksgezondheid Controlecertificaat voor scheepshygiëne (Ship Sanitation Certification’course).Deelnemers Directie Volksgezondheid Cursus Volksgezondheid voor scheepshygiëne (Ship Sanitation Certification’course) met hun Controlecertificaat .In de eerste week van oktober 2022 kwam een delegatie van het Nederlandse RIVM op Aruba om de cursus 'Ship Sanitation Certificate' te geven aan de autoriteiten van de eilanden van het Koninkrijk, waaronder Aruba. Deze cursus is nodig om ervoor te zorgen dat de autoriteiten op Aruba de benodigde kennis hebben van alle vereisten van de "International Health Regulations (IHR)", om dit certificaat te kunnen verlenen aan schepen die dit vereisen. Elk hygiënecertificaat is 6 maanden geldig en zonder dit certificaat kunnen havens over de hele wereld schepen en boten de toegang ontzeggen omdat ze deze als een potentiële bron van besmetting zouden beschouwen.

In het verleden gaf Aruba het "Derating Certificate" af, maar sinds 2005 heeft de WHO de "International Sanitary Regulations" herzien die later het "Ship Sanitation Certificate" werd.

Cursus Volksgezondheid Controlecertificaat voor scheepshygiëne (Ship Sanitation Certification’course).Cursus Volksgezondheid Controlecertificaat voor scheepshygiëne (Ship Sanitation Certification’course).Hierdoor verloor Aruba zijn bevoegdheid om inspecties uit te voeren op boten, schepen enz. en om gezondheidscertificaten af ​​te geven.

Een van de eisen was dat Aruba zijn wetten moest aanpassen en de inspecteurs specifiek voor de “International Health Regulations” moesten worden opgeleid.

Het personeel van de Dienst Warenkeuring en Hygiëne van de DVG heeft de cursus met succes afgerond en heeft in slechts 3 weken het certificaat ontvangen. Ze nu staat officieel op de WHO-lijst als haven waar boten, schepen enz. een aanvraag voor Ship Sanitation Certificate” kunnen indienen.    

Minister van Volksgezondheid Dangui Oduber is verheugd dat de 7 medewerkers van de afdeling Goedereninspectie en Hygiëne van de DVG de bevoegdheid hebben gekregen om schepen te inspecteren voor de uitgifte van Ship Sanitation Certificates.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties