Beëdiging 8 nieuwe Statenleden

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2021.

ORANJESTAD - Op vrijdag 17 september 2021 vond in Cas Ceremonial di Gobernador de beëdiging plaats van de acht nieuw aangetreden Statenleden.

Zij nemen de plaats in van de acht Statenleden die doorschuiven naar een Ministerspost. De nieuwe Statenleden zijn de volgende personen:

  • Alvin S.C. Molina
  • Shailiny M. Tromp-Lee
  • Juan E. Thijsen
  • Louisette J. Christiaans-Yarzagaray
  • Darlaine B. Guedez-Erasmus
  • Marco A. Berlis
  • Raymicheline M.J. Raymond
  • Raymond A. Kamperveen

Na een korte introductie door de Plv. Directeur van het Kabinet van de Gouverneur, werden de te beëdigen Statenleden individueel naar voren geroepen, waar zij ten overstaan van de Wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz, de eed of belofte aflegden. De verplichting voor Statenleden om de eed of belofte af te leggen alvorens hun betrekking te aanvaarden, is opgenomen in artikel III.11 van de Staatsregeling van Aruba.

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

Beëdiging Statenlid Alvin S.C. Molina ten overstaan van wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.  Beëdiging Statenlid Shailiny M. Tromp-Lee ten overstaan van wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.  Beëdiging Statenlid Juan E. Thijsen ten overstaan van wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.  Beëdiging Statenlid Louisette J. Christiaans-Yarzagaray ten overstaan van wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.  Beëdiging Statenlid Darlaine B. Guedez-Erasmus ten overstaan van wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.  Beëdiging Statenlid Marco A. Berlis ten overstaan van wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.  Beëdiging Statenlid Raymicheline M.J. Raymond ten overstaan van wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.  Beëdiging Statenlid Raymond A. Kamperveen ten overstaan van wnd. Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties