Beëdiging Advocaat-generaal en Officier van Justitie

Dit item is gearchiveerd op 26-09-2022.

ORANJESTAD - Op donderdag 25 augustus 2022 heeft op Cas Ceremonial een tweetal beëdigingen plaatsgevonden ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt.

Mevrouw mr. Barbara Van Sluis is beëdigd als advocaat-generaal en mevrouw mr. Deirdre Woei-A-Tsoi is beëdigd als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Aruba.

Naast familieleden van de beëdigden, waren ook Minister Rocco Tjon (Justitie en Sociale Zaken), de heer Bote Ter Stege (procureur-generaal) en andere vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie aanwezig bij de beëdiging.

Foto's: © Kabinet Gouverneur Aruba

Mevrouw mr. Barbara Van Sluis is beëdigd als advocaat-generaal ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt.   Mevrouw mr. Deirdre Woei-A-Tsoi is beëdigd als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Aruba ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt.   Mw. mr. Deirdre Woei-A-Tsoi, mw, mr. Barbara Van Sluis en de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt.  Minister Rocco Tjon (Husticia y Asuntonan Social), señor Bote Ter Stege (procurador-general), Sra, mr. Deirdre Woei-A-Tsoi, sr. Mr. Barbara Van Sluis y Gobernador di Aruba, S.E. Alfonso Boekhoudt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties