Begroting 2020 met meerderheid goedgekeurd

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2020.

ORANJESTAD - Op dinsdag 24 maart 2020 heeft de Staten van Aruba de Landsbegroting voor 2020 goedgekeurd.

Met de goedgekeurde begroting kan de regering fondsen zoeken op de internationale markt om hulp te bieden aan degenen die het zwaarst door de crisis met het coronavirus zijn getroffen.

De minister van Financiën heeft de stappen aangekondigd die de regering heeft genomen om deze crisis aan te pakken:

  1. De eerste stap werd gezet op 13 maart 2020, bij de eerste gevallen van coronavirus op Aruba, om de financiële gevolgen van deze crisis voor Aruba in kaart te brengen. De scenario’s of berekeningen zijn samen met de Centrale Bank van Aruba gemaakt, met informatie van Standard & Poor's en IMF.
  2. De tweede stap is het vinden van de benodigde middelen om de situatie te stabiliseren om continuïteit van AZV, SVb en de regering te waarborgen. Op 24 maart 2020 heeft de Staten de begroting voor 2020 goedgekeurd. De regering heeft nu de goedkeuring nodig van de Rijksministerraad om fondsen te zoeken op de internationale markt.
  3. Zodra de fondsen binnen zijn, gaan ze door naar de derde fase, die de verlaging en aanpassing van de regeringskosten omvat. Dit komt doordat het Aruba vele jaren zal kosten om volledig te herstellen van de gevolgen van deze crisis.

De begroting voor 2020 bevat een stimuleringspakket als tijdelijke hulp op 3 gebieden:

  1. Werkloosheid, m.n. de massale ontslagen als gevolg van de economische crisis veroorzaakt door het Coronavirus. Dit stimuleringsplan omvat een investering van AWG. 214 miljoen.
  2. Mkb’ers - AWG. 40 miljoen wordt geïnvesteerd in midden- en kleinbedrijven met minder dan 50 werknemers.
  3. AZV en SVB - AWG. 429 miljoen om de additionele tekorten te dekken van de sociale verzekeringsfondsen van de AZV en de SVb. Dit is gebaseerd op de tekorten als gevolg van de sluiting van de meeste bedrijven. In totaal omhelst het een bedrag van AWG. 683 miljoen.

Premier Evelyn Wever-Croes gaf aan dat dit niet de enige financieringsbehoefte van de regering is, aangezien het pakket fiscale hervormingen niet in de begroting werd opgenomen, wat met een andere AWG. 103 miljoen zou hebben bijgedragen.

De regering zal deze AWG. 103 miljoen ergens anders moeten vinden om deze schokken op te vangen. Voorts zal dit jaar de economie inkrimpen, m.n. de groei zal naar verwachting hard teruglopen als gevolg van het Coronavirus. Derhalve moet de regering de fondsen vinden om deze inkomstenverliezen te dekken.

De regering heeft ook overwogen dat bedrijven en belastingbetalers moeilijkheden zullen ondervinden bij het betalen van hun belastingen en heeft het tekort van AWG. 250 miljoen berekend. Al met al heeft de regering AWG. 1.3 miljard nodig.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties