Cijfers COVID-19 Aruba sinds juli 2021

ORANJESTAD - Terwijl de vaccinatiegraad op Aruba stijgt, blijft het aantal niet-gevaccineerden dalen.

Uit de gegevens blijkt dat hoewel de groep niet-gevaccineerde inwoners slechts 29% van de bevolking van 18 jaar en ouder uitmaakt, zij nog steeds verantwoordelijk zijn voor respectievelijk 82%, 87% en 77% van de ziekenhuisopnames, ic-opnames en sterfgevallen als gevolg van ernstige COVID-19 complicaties sinds het begin van de vierde golf (na 1 juli).

Benodigde medische zorg als gevolg van COVID-19 (Ziekenhuis, ICU en/of overlijden (1 juli - 17 augustus 2021).De bevolking van Aruba bestaat uit ongeveer 125 duizend inwoners, de groep illegalen meegerekend. Op dit moment hebben ongeveer 58 duizend burgers in de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder beide vaccins gekregen. Van de leeftijdsgroep 18+ zijn er 23 duizend ongevaccineerd. De groep gevaccineerden is bijna drie keer zo groot als de groep ongevaccineerden.

Leeftijd van overledenen als gevolg van COVID-19 na 1 juli 2021.Deze informatie is essentieel en kan niet buiten beschouwing worden gelaten bij de analyse van de COVID-cijfers omdat de gevaccineerden en ongevaccineerden niet gelijk in aantal zijn (niet 50/50).

Op Aruba is er sinds 1 juli 2021 een toename van 2238 positieve COVID-19 gevallen onder inwoners met AZV (algemene ziekteverzekering). Deze cijfers bestaan uit 738 nieuwe COVID-19 infecties onder de gevaccineerden en 1345 onder de ongevaccineerden. Deze cijfers geven aan dat, hoewel de gevaccineerde groep drie keer zo groot is als de ongevaccineerde groep, het infectiecijfer onder de gevaccineerden lager is dan onder de ongevaccineerde groep.

Sinds 1 juli 2021 werden 116 personen (18+, inwoners) in het ziekenhuis opgenomen. Van de gehospitaliseerde patiënten waren er 21 gevaccineerd met een of meer vaccins en 94 waren ongevaccineerd. De kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden als gevolg van COVID-19 is 11 keer hoger voor ongevaccineerde personen. Van de personen die op de ic werden opgenomen, waren er twee gevaccineerd met ten minste één vaccin en dertien waren ongevaccineerd. De kans om als gevolg van COVID-19 op de ic te worden opgenomen is dus 16 keer zo groot voor de niet-gevaccineerden.

Leeftijd van overledenen als gevolg van COVID-19 na 1 juli 2021.Helaas zijn er sinds 1 juli 14 personen overleden, waarvan 13 inwoners, drie gevaccineerd en tien ongevaccineerd. Deze gegevens betekenen dat de kans om aan COVID-19 te overlijden acht keer zo groot is voor de ongevaccineerden.

Aangezien onze bevolking kleiner is en we aan het begin staan van de vierde golf, kunnen deze cijfers nog veranderen. Uit gegevens in het buitenland blijkt echter dat het vaccin van Pfizer zeer effectief is in het voorkomen van ernstige COVID-19.

In bijgaande grafieken vindt u een overzicht van de COVID-19 cijfers in Aruba voor juli, gecategoriseerd tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties