DBSB biedt twee nieuwe producten aan haar klanten i.v.m. wijzigingen in het BW per 1 september 2021

ORANJESTAD - Vanaf 1 september zijn er wijzigingen opgetreden in het Burgerlijk Wetboek (BW).

In het kader van deze wijzingen, biedt de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister aan haar klanten twee nieuwe producten of diensten aan, t.w.:

  1. Geregistreerd partnerschap (gelijk slacht of andere geslacht)
  2. Introductie naamskeuze

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de nieuwe producten en/ of diensten van de DBSB.

Aangifte geregistreerd partnerschap 

Gebouw Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Voordat u een geregistreerd partnerschap (GP) aangaat, dient eerst een akte aangifte registratie van een partnerschap te worden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bijna alle vereisten voor het aangaan van een huwelijk, zijn ook van toepassing zijn voor een geregistreerd partnerschap, zoals geboorteakte, ongehuwdheidverklaring (verklaring burgerlijke staat).

Meer informatie vindt u op deze pagina van de website van de Dienst Burgerlijke Stad en Bevolkingsregister. 

Naamskeuze

De wet is gewijzigd vanaf 1 september 2021 en schrijft voor dat U voor uw eerste kind samen de achternaam (geslachtsnaam) van de moeder, of de vader kiezen of indien een van hen een dubbele achternaam naam heeft, een combinatie van het eerste deel van de achternaam van elk.   

Hieronder volgt voorbeelden van (combinatie)mogelijkheden bij het kiezen van een achternaam.

Bij 1 achternaam ouders

Vader Moeder Resultaat: 1. Croes 
Croes Maduro 2. Maduro

Bij dubbele achternaam 1 ouder

Vader Moeder Resultaat 1. Croes Perez
Croes Perez Maduro 2. Maduro
3. Croes Maduro
4. Maduro Croes

Bij dubbele achternaam beide ouders

Vader Moeder Resultaat 1. Croes Perez
Croes Perez Maduro Reyes 2. Maduro Reyes
3. Croes Maduro
4. Maduro Croes

U kunt slechts voor uw eerste kind de achternaam kiezen. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen.

Kinderen (binnen huwelijk)

De keuze voor een achternaam kunt u voor de geboorte of bij de aangifte van geboorte van hun kind laten vastleggen. Kinderen kunnen de geslachtsnaam van de vader of de moeder of een combinatie indien een van hen een dubbele geslachtsnaam heeft. Beide ouders gaan samen naar de burgerlijke stand om de naamskeuze te laten vastleggen. Het kind krijgt dan vanaf de geboorte de bij de akte van naamskeuze gekozen naam. Als een van de ouders niet aanwezig is of geen naamskeuze doet, dan krijgt het kind de achternaam van de vader.

Erkenning naamskeuze (vanaf 1 september 2021)

Een kind krijgt de achternaam van de moeder, behalve als bij erkenning beide ouders te kennen hebben gegeven ze voor de achternaam van de vader kiezen of indien een van hen een dubbele achternaam heeft een combinatie kiezen van het eerste deel van de achternaam van elk.  De moeder en de erkenner dienen beiden aanwezig te zijn.

Gebouw Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Gezag (vanaf 1 september 2021)

Moeder en vader hebben na de erkenning gezamenlijk gezag over het kind tenzij zij ten overstaan van de ambtenaar burgerlijke stand verklaren dat alleen de moeder het gezag heeft. Deze verklaring wordt opgenomen in de erkenningsakte die naar het Gerecht in Eerste Aanleg wordt gestuurd.  

Kinderen van zestien jaar of ouder kunnen zelf een achternaam kiezen bij erkenning. 

Naamskeuze door personen die gedurende de leeftijd van 18 tot 23 jaar hun achternaam willen wijzigen

Een kind kan gedurende vijf jaren na zijn meerderjarigheid door naamskeuze zijn geslachtnaam wijzigen. Een kind kan een naamskeuze doen voor de achternaam van de vader of indien een van hen een dubbele achternaam heeft een combinatie kiezen. 

Naamskeuze ‘overgangsregeling’ (tot 1 september 2026)

Conform de overgangsregeling bij het nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen ouders van minderjarige kinderen binnen vijf jaren na introductie van het nieuw BW naamskeuze doen. 

Let op Dit brengt met zich mee dat alle officiële documenten, bijvoorbeeld paspoort/ID, ongeldig worden als gevolg van de wijziging in de naam, zodat deze nieuw dient te worden aangevraagd en betaald.

Meer informatie vindt u op de website van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister of stuur een mail naar info@censo.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties