De aanslag grondbelasting 2021 is onderweg

Dit item is gearchiveerd op 20-06-2021.

ORANJESTAD - De Belastingdienst heeft onlangs de grondbelasting 2021 rekeningen gepost en zullen binnenkort in de brievenbus belanden.

De facturen zijn gedateerd op 31 mei 2021.

Iedereen die eigenaar is van een woning en/of stuk grond in Aruba of een grond in erfpacht of vruchtgebruik heeft verkregen, moet grondbelasting betalen. Hoeveel grondbelasting u moet betalen hangt af van de belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond.   Om het belastingtarief vast te stellen is het belangrijk om de marktwaarde van de woning of stuk grond te bepalen. Op basis van de marktwaarde wordt de berekening gedaan, rekening houdend met het volgens de wet vastgesteld tarief. 

De wet geeft aan dat de grondbelasting in één keer of in termijnen volledig kan worden betaald. Lees de factuur zorgvuldig voor de betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zoals wettelijk bepaald:

Grondbelasting 2021 van 31 mei 2021
Betalingstermijnen Uiterlijke betalingsdatum Te betalen bedrag volgens de wet
Eerste 2 betalingstermijnen 30 juni 2021 50% van de aanslag voor het 1ste en 2de kwartaal (januari – maart en april – juni)
Derde betalingstermijn 30 september 2021 25% van de aanslag 3de kwartaal (juli – september)
Vierde en laatste  betalingstermijn 3 januari 2022 25% van de aanslag 4de kwartaal (oktober – december)
3 januari 2022 is het uiterst datum waarop het gehele bedrag betaald moet zijn. 

Bij voorkeur online betalen

Gebouw BelastingdienstBetalingen kunnen persoonlijk worden afgehandeld op het hoofdkantoor van de belastingdienst, evenals bij de MFA’s of via overschrijving.

Ondanks de betalingsmogelijkheden bij de kassamedewerker, adviseert de Belastingdienst hun voorkeurs betalingsmethode, m.n. online via Aruba Bank of Banco di Caribe. Het systeem van deze banken is automatisch verbonden met het betalingssysteem van de Belastingdienst en alle transacties worden op dezelfde transactiedag geregistreerd. Wanneer u online betaalt, selecteert u Bill Pay en niet “transfer”. Vermeld het soort belasting dat u betaalt; grondbelasting 2021, factuurnummer en ook uw persoonsnummer. Op deze manier kunnen de betalingen correct worden verwerkt.

Betalingsregeling

Klanten die het zich niet kunnen veroorloven om de rekening te betalen zoals aangegeven in het betalingsschema met vaste termijn, kunnen een betalingsregeling aanvragen. Dit verzoek moet zo snel mogelijk worden gedaan om te voorkomen dat de Belastingdienst doorgaat met het facturatieproces, dat geleidelijk ernstiger wordt en mogelijk extra kosten met zich meebrengt. Betalers kunnen ook gebruik maken van de flexibele betalingsregelingen die worden aangeboden middels het Fiscale Noodplan, deel 2 (onderdeel 9). Belastingbetalers kunnen hun belastingen op langere termijn betalen en krijgen hierdoor meer financiële ruimte.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties