De Belastingdienst registreerde in de eerste helft van 2022 3.129 nieuwe belastingplichtigen

ORANJESTAD – De Belastingdienst is een overheidsdienst met als taak het borgen van belastinginkomsten en het faciliteren van belastingplichtigen bij het voldoen aan fiscale verplichtingen.

Het is een taak met een enorme verantwoordelijkheid, niet alleen voor de begroting van het land Aruba, maar ook voor andere overheidsinstanties zoals ATA. TPEF, AZV, SVB, DIMAS en DIP.

Gebouw DIMPAlvorens enige vorm van belasting te heffen, is het belangrijk om personen en/of bedrijven te identificeren en te registreren die inkomsten genereren waarvoor ze belasting moeten betalen. Dit is een routineklus van de Belastingdienst. In de eerste helft van 2022 registreerde de Belastingdienst in totaal 3.129 nieuwe belastingplichtigen.

Registratie afdeling

De Belastingdienst heeft een eigen afdeling Registratie die zich bezighoudt met de registratie van particulieren en bedrijven. Deze afdeling moet continu haar register optimaliseren om het up-to-date te houden.

Dit registratieproces lijkt misschien eenvoudig, maar het is complexer omdat het een strikte controle van de ontvangen informatie vereist. De afdeling controleert de documenten en legitimatiebewijzen alvorens de gegevens in haar digitale systeem te kunnen registreren. Om de gegevens te verifiëren moet de Belastingdienst nauw samenwerken met de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo), Kamer van Koophandel, DOW, DIP, Kadaster, DIMAS, SVB en ATA.

Hier is een overzicht van het bedrag van de nieuwe belastingplichtige die is geregistreerd in de eerste helft van het jaar 2022:

Belasting Nieuwe belastingplichtigen
(jan-juni 2022)
BBO - Belasting op bedrijfsomzetten 490
BBV - Bijzondere belasting verblijf 66
EP - Erfpacht 227
GB - Grondbelasting 1.208
IB - Inkomstenbelasting 464
LB - Loonbelasting 327
TH - Toeristenheffing 66
WB – Winstbelasting 281
Total 3.129

Deze cijfers geven aan wat voor inspanningen de Belastingdienst continu moet doen op het gebied van compliance voor wat betreft de verschillende soorten belastingen.

Heel veel informatie

Dagelijks ontvangt de Belastingdienst vele informatie voor nieuwe registraties. Vaak ontvangt men deze van personen of bedrijven zelf maar er zijn ook andere bronnen voor informatie. Het kan zijn dat er anoniem informatie wordt gegeven van bepaalde personen of bedrijven die op clandestiene wijze inkomen ontvangt waarop geen belasting wordt betaald. Voor deze personen wordt een onderzoek gestart met de hulp van bijvoorbeeld de FIOT om uiteindelijk ook diegenen die niet aan hun belastingplicht voldoen ook te registreren.

Eenmaal dat het persoon of bedrijf is geregistreerd heeft deze de verantwoordelijkheid om aan de belastingplichten te voldoen en heeft de plicht om belastingaangiften te doen en tijdig de corresponderende betalingen te doen. Zo draagt deze persoon of bedrijf ook mee aan de landskassa en welzijn van land Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties