De beperking van gezinshereniging wordt ingetrokken

Dit item is gearchiveerd op 26-09-2022.

ORANJESTAD - Per 19 augustus heeft de minister van Arbeid, Energie en Integratie, Glenbert Croes, de beperking op het beleid van gezinsherenigingsvergunningen ingetrokken, die in december 2020 werd ingevoerd als gevolg van de sociaaleconomische crisis veroorzaakt door de pandemie.

De ontwikkeling in de markt geeft aan dat de in december 2020 ingevoerde beperking niet meer nodig is waardoor deze is opgeheven.

In de tabel ziet u de verschillen in het gezinsherenigingsbeleid in december 2020 ten opzichte van augustus 2022.

Beperking  gezinsherenigingaanvragen DECEMBER 2020 Het gezinsherenigingbeleid is hersteld zoals het was vóór de pandemie in AUGUSTUS 2022
Een stop van de eerste vergunningsaanvraag voor gezinshereniging. De eerste vergunningsaanvraag voor gezinshereniging kan worden ingediend.

Uitzondering voor garanten met:

  • artikel 1 en 3 en 7A (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd)
  • of voor degenen die worden ingedeeld in  belangrijke vitale groep (directeur, kennismigrant, investeerders).
Alle categorieën kunnen hun verzoek tot gezinshereniging indienen, met uitzondering van intern huishoudelijk personeel
Garant moet minimaal 5 vergunningen hebben om gezinshereniging aan te vragen. Gezinsherenigingsvergunningen kunnen aangevraagd worden als de garantsteller 3 of meer vergunningen heeft.
Garant moet een maandinkomen hebben van minimaal 2040 florin. Garant moet een maandinkomen hebben van minimaal 2040 florin.
(Gezinshereniging is alleen mogelijk voor echtgenoot/echtgenote/ geregistreerde partner en minderjarige kinderen van de garant. (Gezinshereniging is alleen mogelijk voor echtgenoot/echtgenote/ geregistreerde partner en minderjarige kinderen van de garant.
Voor alle eerste vergunningaanvragen moet de persoon wachten op goedkeuring in het land van herkomst.

Voor alle eerste vergunningaanvragen moet de persoon wachten op goedkeuring in het land van herkomst, met uitzondering van garantstellers die zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

  • artikel 1, 3, 7A;
  • of voor degenen die zijn ingedeeld in belangrijke vitale groep (directeur, kennismigrant, investeerders, rentenier.

De eerste aanvragen voor gezinshereniging die vanaf 19 augustus 2022 zijn binnenkomen, worden volgens het huidige beleid in behandeling genomen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties