De fiscale hervorming wordt geschrapt uit de begroting voor 2020

Dit item is gearchiveerd op 20-04-2020.

ORANJESTAD- Tijdens een conference call tussen premier Evelyn Wever-Croes,premier van Curaçao Eugene Rhuggenaath en premier Silveria Jacobs van Sint-Maarten, bespraken de leiders de ontwikkelingen in Nederland maar ook over de economie en hoe zij de effecten zouden financieren die veroorzaakt worden door het Corona-virus.

Door deze pandemie krijgen alle partners van het Koninkrijk te maken met hun eigen uitdagingen in deze tijden van crisis. De effecten van het Coronavirus zijn even ernstig voor alle kleinere partners in het Koninkrijk.

Er is overeenstemming bereikt tussen de partijen en Nederland heeft de beschikbaarheid aangetoond om te helpen bij het vinden van fondsen via de Europese Unie en bij het vinden van financiering tegen gunstige lage rentetarieven op de internationale markt, niet alleen om de door het Coronavirus veroorzaakte kosten te helpen dekken, maar ook om hulp te bieden aan mensen in nood.

De premier gaf aan dat het belangrijk is om eerst de begroting 2020 gekeurd te krijgen, want een goedgekeurde begroting is cruciaal voor het verkrijgen van leningen op de internationale markt. De begroting ligt momenteel bij het Parlement en omvat een hulppakket dat is gebaseerd op twee elementen: steun aan werknemers en steun aan bedrijven die door deze aanhoudende crisis zijn getroffen.

De premier zei ook dat de regering de fiscale hervormingspakket uit het begrotingsvoorstel heeft geschrapt vanwege de nieuwe en zeer moeilijke omstandigheden veroorzaakt door het Coronavirus. Voorlopig worden geen van de wijzigingen in de fiscale hervorming doorgevoerd en richt de regering zich vooral op het aanpakken van de crisis en het vinden van een oplossing voor de gemeenschap en het bedrijfsleven.

De premier benadrukte dat ze in de begroting moet gaan bezuinigen. Omdat we ons in tijden van crisis bevinden, zal iedereen de buikriem moeten aanhalen. Iedereen zal moeten opofferen om uit deze crisis te komen”.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties