De vierde uitvoeringsagenda voor 2021 is goedgekeurd door Aruba en Nederland

ORANJESTAD - Aruba en Nederland hebben opnieuw officieel overeenstemming bereikt over de inhoud van de uitvoeringsagenda 2021 voor het traject van het Landspakket van Aruba.

Minister-president mevrouw Evelyn Wever Croes en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Raymond Knops kwamen tot overeenstemming tijdens een virtuele bijeenkomst.

De vierde uitvoeringsagenda voor 2021 is tevens laatste voor 2021. Aruba heeft bewezen dat ongeacht de intensiteit van de uitdagingen en de werkdruk ze voldoen aan een van de essentiële voorwaarden van het Landspakket. De premier is alle professionals dankbaar die hun best hebben gedaan om tot dit akkoord te komen. Aruba kan erg trots zijn op deze professionals.

In de vierde Uitvoeringsagenda 2021 staan ​​veel onderzoeken die lopende of al afgerond zijn. Gedurende deze periode zullen de autoriteiten verschillende overlegrondes met sleutelfiguren hebben. Dit is het resultaat van een teamsamenwerking tussen Aruba en Nederland. De informatie in de Uitvoeringsagenda is een samenvatting van alles wat er is gedaan en dient om de gemeenschap te informeren over het lopende traject.

De inspanningen gaan door in 2022 en dit zal resulteren in de eerste Uitvoeringsagenda voor 2022.

De Uitvoeringsagenda is een dynamisch document dat na grondige samenwerking tussen de partners constante verfijning vereist.

De vierde uitvoeringsagenda voor 2021

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties