De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de uitbraak van apenpokken uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid uitgeroepen tot noodsituatie

ORANJESTAD - op 22 juli 2022 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van apenpokken uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid.

In mei van dit jaar meldden landen waar het virus niet-endemisch is gevallen van apenpokken. De meeste van de in mei gemelde gevallen hadden geen reisgeschiedenis naar een land waar het virus endemisch is, namelijk Afrikaanse landen.

Daarom heeft de Directie Volksgezondheid (DVG) sinds mei zijn controlesysteem aangescherpt. De regering heeft via een ministeriële regeling de apenpokken ingedeeld bij de besmettelijke ziekten waarvoor een meldingsplicht geldt. Via een EPI-Info heeft de DVG alle zorgverleners geïnformeerd over de symptomatologie en de besmettingswijze met apenpokken. Samen met de zorgverleners versterkten zij het proces om de verdachte gevallen te identificeren en kwamen zij overeen wie de vereiste test moet uitvoeren, waar de tests zullen plaatsvinden en welk soort test moet worden gebruikt om mogelijke gevallen van apenpokken te diagnosticeren. Zij schetsten ook het proces voor de tracering van contacten, de quarantaine voor risicogroepen en de isolatie van positieve gevallen van apenpokken.

Symptomen
De symptomen van apenpokken zijn meestal mild. Voor risicogroepen, namelijk kinderen, zwangere vrouwen en personen met een verzwakt immuunsysteem, kan het virus gevaarlijk zijn, en zelfs dodelijk.

AppenpokkenvirusDe eerste symptomen van apenpokken zijn meestal:

  • Koorts;
  • Hoofdpijn;
  • Spierpijn;
  • Gezwollen lymfeklieren;
  • Na drie dagen ontstaat er een blaarachtige, waterpokkenachtige huiduitslag of laesies, vaak in het gezicht, op de handen en voeten. De uitslag verandert in jeukende, met vloeistof gevulde blaasjes die uiteindelijk in korstjes veranderen.

Hoe verspreidt het zich?

Het waterpokkenvirus kan zich in niet-endemische landen van persoon tot persoon verspreiden door direct contact met de besmette persoon. Dit kan gebeuren door:

  • Direct contact met ademhalingssecreties (druppeltjes) wanneer de besmette persoon hoest of niest;
  • direct contact met de besmettelijke huiduitslag, korsten of lichaamsvloeistoffen van de blaren (huid tegen huid of aanraken van besmette kleding);

Behandeling en vaccins
Er zijn geen vaccins beschikbaar specifiek voor apenpokken virus infecties. Wel kunnen vaccins die zijn ontwikkeld tegen pokken enige bescherming bieden, maar wereldwijd is er een schaarste aan dit vaccin. Preventie is daarom essentieel. Er zijn geen behandelingen voor apenpokken, alleen voor de symptomen die twee tot drie weken duren.

Hygiënische maatregelen
Vermijd contact met zieke mensen en was regelmatig uw handen. Wanneer de diagnose apenpokken wordt gesteld, moet u in isolatie gaan totdat u geen zichtbare korsten meer heeft van de blaasjes op uw lichaam.

Voor meer informatie, volg de Facebook pagina Directie Volksgezondheid DVG Aruba, bezoek hun website www.dvg.aw, bel ze op 5224200 of stuur een mail naar servicio@dvg.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties