Derde Caribisch Radenoverleg

Dit item is gearchiveerd op 29-05-2016.

ORANJESTAD – Op 22 april jl. heeft in Aruba het derde Caribisch Radenoverleg plaatsgevonden.

Dit overleg vindt om de twee jaren plaats tussen de Raden van Advies van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het thema dit jaar was ‘Samenwerking en toezicht in het Koninkrijk der Nederlanden: een verkenning van constitutionele grenzen’. In het ochtendgedeelte van het programma hebben de drie Raden van Advies gelegenheid gehad om de stand van zaken aan te geven van hun landen en de staat van hun Raad. In het middaggedeelte van het programma hebben prof.mr.D.J. Elzinga en prof.mr. H.G. Hoogers van de Rijksuniversiteit Groningen presentaties gegeven in het kader van bovengenoemde thema. Een belangrijk onderdeel van het thema was de totstandkoming van een geschillenregeling in het Koninkrijk wat een levendige discussie opleverde. Het volgende Caribisch Radenoverleg zal in 2018 plaatsvinden in Sint Maarten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties