Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister sluit op 24 maart vanwege software upgrade van hun kernsysteem

Dit item is gearchiveerd op 23-04-2023.

ORANJESTAD - De Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB - Censo) maakt bekend dat ter waarborging  van de continu├»teit, stabiliteit en veiligheid van haar dienstverlening, er een software-upgrade in haar kernsysteem ICT dient plaats te vinden.

In verband hiermede is de DBSB gesloten op:

  • Vrijdag, 24 maart 2023.

Als de upgrade goed verloopt, zal de DBSB op maandag, 27 maart 2023 weer open zijn voor het publiek.

Als voor de ene of andere reden het niet mogelijk zou zijn open te gaan, gaarne een nieuwe afspraak maken. Dit kan eenvoudig via de e-mail die u heeft ontvangen ter bevestiging van uw afspraak.

De huwelijksceremonies in het stadhuis gaan wel gewoon door. 

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister sluit op 25 maart vanwege software upgrade van hun kernsysteem.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties