Directie Onderwijs digitaliseert educatieve materiaal

Dit item is gearchiveerd op 06-04-2020.

ORANJESTAD - In 2019 is de Directie Onderwijs van Aruba begonnen met een digitaliseringsproject van al het educatieve materiaal bestemd voor alle schoolbesturen, school en iedereen werkend in het onderwijs.

Digitaal educatief materiaal Directie OnderwijsHet doel van deze digitalisering is het toegankelijk maken van materiaal dat op scholen wordt gebruikt, en het gebruik van digitale media op scholen te bevorderen.

Het is om deze reden dat de DEA hun website www.ea.aw heeft uitgebreid met een nieuw portaal, gewijd aan het educatieve materiaal.

De portal bestaat voornamelijk uit de meeste edities van de sectie Curriculumontwikkeling, maar ook materiaal met betrekking tot de ontwikkeling van het project Taal in het onderwijs. Dit omvat studentenboeken en lerarenhandleiding van de verschillende methoden die voor elke specifieke school zijn ontwikkeld en ondersteunend materiaal zoals boeken, posters, games, flip-kaarten, audiovisueel materiaal enz.

Toegang tot de portal is exclusief voor de onderwijssector, voor elke school en schoolbestuur, middels een eigen account.

Digitaal educatief materiaal Directie OnderwijsSectie Curriculumontwikkeling

De sectie Curriculumontwikkeling van de DEA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en herziening van het onderwijsprogramma en het onderwijsmateriaal voor Aruba. Deze sectie is opgericht in 1886 met als doel onderwijsmateriaal te hebben dat bij de studenten op Aruba past. De sectie is in de loop der jaren gegroeid en heeft nu ook de leiding over de kerndoelen voor het basisonderwijs en de definitieve voorwaarden voor geavanceerd en professioneel onderwijs in combinatie met innovatie in het onderwijs.

Deze sectie heeft ook het onderwijsprogramma en -materiaal ontwikkeld voor basisscholen (Aruba Multilingual School), middelbaar beroepsonderwijs (EPB) en voor het algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, havo en vwo).

Digitaal educatief materiaal Directie OnderwijsProgramma Taal in het onderwijs

Het Taal in het Onderwijs Project van de DEA werkt aan de standaardisatie (het opstellen van regels) en de ontwikkeling van Papiamento ter ondersteuning voor de introductie van Papiamento in het onderwijs. Dit omvat publicaties van materialen voor de orthografie (boeken en spellingcontrole) en grammatica.

Het Taal in het Onderwijs Project begeleidt ook veel redactionele projecten, producties en boekpublicaties (fictie en non-fictie) in het Papiaments. Veel van deze publicaties zijn beschikbaar op de portal. Het is de bedoeling dat alle nieuwe publicaties worden gedigitaliseerd en beschikbaar zijn op de website.

Met de lancering van de website portal ea.aw hoopt de DEA haar gebruikers zoals schoolbesturen, scholen en alle betrokkenen bij het onderwijs op Aruba extra ondersteuning te bieden.

Ga voor meer informatie naar www.ea.aw/materialeducativo of volg DEA op Facebook, Twitter en Instagram DEA voor de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs op Aruba op @educationaruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties