Directie Volksgezondheid gesloten op donderdag 10 november 2016

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2016.

ORANJESTAD -Directie volksgezondheid maakt bekend zij op donderdag 10 november 2016 de hele dag gesloten zal zijn in verband met een personeelsbijeenkomst.

Dit geldt ook voor de diensten die onder deze directie vallen, te weten:

  • Gele Koorts en Muskieten Bestrijding (GKMB)
  • Veterinaire Dienst
  • Dienst Besmettelijke Ziekte (DBZ)
  • Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD)
  • Epidemiologie (EPI)
  • Dienst Warenkeuring en Hygiëne
  • Jeugdgezondheidzorg (JGZ)
  • Jeugdtandzorg
  • Ouderenzorg
  • Financiële Administratie
  • Health Promotion
  • Juridische Zaken en Inspectie Taken

Directie Volksgezondheid en de diensten die onder haar vallen zullen op vrijdag 11 november 2016 weer open zijn voor publiek.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties