DNM in virtuele regionale UNEP-bijeenkomst over LBS- en SPAW-protocollen

Dit item is gearchiveerd op 17-04-2021.

ORANJESTAD - De Directie Natuur en Milieu (DNM) neemt als lid van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de sectie Caribisch Milieuprogramma van UNEP, deel aan de virtuele bijeenkomst over de technische en wetenschappelijke aspecten van de verontreiniging afkomstig van bronnen en activiteiten op het land (Land-Based Sources of Pollution (LBS ) en "Speciaal beschermde natuurgebieden" (SPAW) van 15 maart tot 19 maart 2021.

Het LBS zal onderwerpen behandelen met betrekking tot van het land afkomstige vervuiling. SPAW richt zich op speciaal beschermde gebieden en wilde dieren en planten.

UNEP-bijeenkomst over LBS- en SPAW-protocollen in 2019Logo United Nations Environmental Program (UNEP) is de VN-organisatie die het milieubeleid op regionaal en wereldwijd niveau coördineert.Het Protocol betreffende verontreiniging door bronnen en activiteiten op het land (LBS-protocol) bij het Verdrag van Cartagena werd op 6 oktober 1999 aangenomen in Oranjestad, Aruba. Maar pas in 2010 trad het in werking en werd het onderdeel van de 3 protocollen van het Verdrag van Cartagena. Het LBS bevat de doelen en verplichtingen die moeten worden bereikt om de negatieve impact die de Land-Based Pollutionin het grotere Caribisch gebied kan hebben op het milieu en op de mens, te verminderen. De LBS behandelt onderwerpen als vervuiling, riolering, chemisch afval zoals insecticiden, emissies door de industrie in het milieu. Ze behandelen ook andere technische en wetenschappelijke aspecten, zoals onderzoek en monitoring van de LBS-effecten.

Waarom?

De Caribische oceaan is een natuurlijke hulpbron die erg belangrijk is voor de toeristische economie, visserij en recreatie van de mensen. Het is opmerkelijk om te zeggen dat Aruba de LBS-protocollen nog moet ratificeren binnen hun lokale wetgeving.

Virtuele bijeenkomst over de technische en wetenschappelijke aspecten van de verontreiniging afkomstig van bronnen en activiteiten op het land (Land-Based Sources of Pollution (LBS ) en Aruba neemt echter actief met stemrecht deel aan vergaderingen en besluitvorming over de SPAW. Dit is een protocol voor de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu voor de bredere Caribische regio zoals aangegeven in het Verdrag van Cartagena van 1983. Dit is het enige verdrag van het Caribisch gebied dat staat voor de bescherming van het milieu van de oceaan en het kustecosysteem en het bevorderen van regionale samenwerking en duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in relatie tot het mariene leven en het kustleven. In 1990 hebben de leden van het Verdrag van Cartagena het protocol betreffende de Specially Protected Areas and Wildlife(SPAW) aangenomen. Dit is de regionale overeenkomst voor het beheer en behoud van de biodiversiteit in het Caribisch gebied. In 2000 werd het SPAW-protocol een internationale wet. Een van de verplichtingen van dit verdrag zijn, nationaal of regionaal, de samenwerkingsmaatregelen ter bescherming van dier- en plantensoorten. Het verdrag strekt zich echter ook uit tot de instelling van beschermde gebieden en gebieden die bekend staan ​​als bufferzones. Een bufferzone is een gebied waar regels en maatregelen niet strikt worden toegepast. Deze dienen als gebieden voor onderzoek naar de impact van bepaald gedrag op het milieu, meten de hoeveelheid tijd die nodig is om bepaalde resultaten van menselijk gedrag op deze gebieden te zien, ongeacht de uitkomst. Met de uitleg van deze protocollen en de deelname van de DNM aan deze virtuele bijeenkomst hebben zij nu meer duidelijkheid over de kritische onderwerpen rondom afvalbeheer in het Caribisch gebied.

Aruba maakt deel uit van het Caribisch gebied en het UNEP, en partner in de bescherming van het land- en kustecosysteem die in het algemeen ten goede komen aan onze natuur en milieu. Deze bijeenkomst leverde veel belangrijke informatie op van wetenschappelijk en technisch onderzoek, die meestal bijna onmogelijk is voor één enkel land.

Klik voor meer informatie op de volgende link: https://www.youtube.com/results?search_query=(175)+Cartagena+Convention+Secretariat+Video+Presentation+

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties