DNM presenteert het project "Conoce Nos Matanan" als aanvulling op het programma "Midi nos Matanan"

Dit item is gearchiveerd op 23-03-2023.

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) blijft ook dit jaar informatie over de beschermde soorten op grond van artikel 1 (AB 2017 no 48) van het landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna delen met het programma Conoce Nos Matanan”.

De DNM is de afdeling die verantwoordelijk is voor het maken van beleid met betrekking tot de natuur en milieu op Aruba. Daarnaast heeft de DNM de taak om bewustwording te creëren over onderwerpen die te maken hebben met natuur en milieu.

Het project Conoce Nos Matanan” focust op de flora en bestaat uit reportages en posts op sociale media met ontwerpen gericht op alle aspecten van de door artikel 1 van het  bovengenoemde Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna (AB 2017 no 48).

Teco (bromelia humilis)Zeekraal (Salicornia perennis)De DNM maakt ontwerpen met daarin de plant- en boomsoorten en publiceert deze met de lokale namen (indien beschikbaar) de wetenschappelijke naam, en illustreert de schoonheid van de boom met een goede foto uit eigen collectie of ingezonden door samenwerkende fotografen.
Deze zullen worden gedeeld met de gemeenschap om iedereen over de boom te informeren. Als de boom een specifieke functie heeft voor het lokale ecosysteem, wordt dit ook vermeld. In sommige gevallen zal de locatie van de boom ook worden vermeld zodat de gemeenschap deze kan zien en er foto's van kan maken, maar ook om dit te meten als onderdeel van het "Midi nos Matanan"-project, maar ook om te leren de boom op andere locaties te identificeren en markeer deze op een kaart.

Hoe doe je dit?

Dit wetenschappelijke project "Midi nos Matanan", met deelname van de gemeenschap, is belangrijk voor het verzamelen van gegevens over onze inheemse bomen en hun waarde. Het project is beschikbaar op www.dnmaruba.org onder het tabblad Enquête. Klik op registra matananen ga verder met de volgende stappen.

Zjiron (Crateva tapia) Wayaca Macho (Guaiacum sanctum)Beide projecten zijn verschillend. De ontwerpen van het project "Conoce Nos Matanan" hebben een # (hashtag) in de post op sociale media, waardoor het publiek deze gemakkelijker kan vinden bij het zoeken op het sociale mediaplatform van de DNM.

De DNM waardeert iedereen die foto's heeft van beschermde bomen om #dnmaruba en #conocenosmatanan in hun berichten om meer foto's van bomen te tonen en de fotocollectie uit te breiden.

Aan het einde van het bewustwordingsproject van de beschermde flora starten ze met de beschermde fauna die bestaat uit dieren die door dezelfde wet worden beschermd (AB 2017 nr. 48). Meer is beschikbaar op dnmaruba.org.

De ontwerpen worden gemaakt op basis van de beschikbaarheid van foto's van de soort en staan mogelijk niet in dezelfde volgorde als de lijst vermeld in de wet. Er zijn ook enkele onjuiste namen of namen die zijn gewijzigd, maar deze zullen samen met de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) worden herzien en aangepast.

Met dit artikel deelt de DNM 4 ontwerpen die zijn gepubliceerd met het project conoce nos matanan”. De eerste was de Zjiron, gevolgd door de Wayaca Macho, deze week Zeekraal de Teco.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties