Dolfijnen en walvissen zijn beschermde soorten en mogen niet worden gestoord

ORANJESTAD- De Directie Natuur en Milieu (DNM) heeft onlangs opgemerkt dat veel mensen en zelfs watersportbedrijven foto's publiceerden die genomen waren van dolfijnen in onze territoriale wateren.

In de zee die Aruba omspoelt, zijn het hele jaar dolfijnen te waarnemen. De reden dat deze soorten hier zijn, is om niemand te vermaken, maar om specifieke behoeften. In plaats van deze soorten te verstoren, dringt de DNM er bij iedereen op aan uit de weg te gaan en deze soorten met rust te laten.

Er zijn 6 soorten dolfijnen in onze territoriale wateren die de kust als beschermingsgebied gebruiken, dit zijn: Tursiops truncatus, Steno bredanensis, Stenella longirostris, Stenella frontalis, Stenella attenuata en Stenella coeruleoalba

DolfijnAruba dient als "kraamkamer" voor deze 6 soorten. Het kraamgebied ligt 3 km langs de kuststrook. Een van de redenen waarom deze dolfijnen naar deze herstel zone komen, is om te genezen van opgelopen verwondingen of om te bevallen. Ze gebruiken dit gebied ook om zichzelf tegen haaien te beschermen. De DNM herinnert de gemeenschap eraan dat dolfijnen en walvissen soorten zijn die worden beschermd door lokale wetten. Artikel 7, derde lid, van de Natuurbeschermingsverordening bepaalt dat het tegen de wet is om deze beschermde soorten te verstoren. Het op enigerlei wijze storen van deze zeezoogdieren is strafbaar. De wet stelt duidelijk dat; "Het is verboden een wild dier als bedoeld in lid 1 te vangen of opzettelijk te verstoren".

De DNM vraagt ​​de medewerking van de gemeenschap om onze fauna te helpen beschermen en zo onze natuurlijke hulpbronnen te helpen beschermen.

DolfijnZoals gezegd komen deze dolfijn- en walvissoorten hier voor hun bescherming wanneer ze dit nodig hebben, om te bevallen en hun pasgeborene te beschermen en om te herstellen als ze ziek zijn. Als je een van deze zeezoogdieren ziet, stoor ze dan niet, kom niet dichtbij ze, voer ze niet, fotografeer of film ze niet. Geniet altijd van hun aanwezigheid op een veilige en respectvolle afstand. Publiceer de locatie waar je ze hebt gezien niet op sociale media. De wereldwijde norm is dat wanneer u zeezoogdieren ziet, u niet met ze zwemt, ze nadert, aanraakt of probeert om ermee om te gaan. Als je ze in de golven ziet spelen of springen, blijf dan 50 meter bij ze vandaan. Als je ze in de buurt van de kust ziet, blijf dan 100 meter weg. Het is gebruikelijk om ze in grotere groepen te zien die elkaar beschermen.

De DNM en de Kustwacht werken nauw samen met de Aruba Mammal Foundation, de ngo die verantwoordelijk is voor de bescherming en het onderzoek van de zoogdiersoort.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties