DOW rondt onderhoudswerkzaamheden aan drie stranden af

Dit item is gearchiveerd op 13-02-2022.

ORANJESTAD - Ongeveer twee maanden geleden (9 november 2021) is de Dienst Openbare Werken (DOW) gestart met het Strandzandproject wat het suppleren van stranden inhoudt.

De DOW voegde zand toe aan drie bekende stranden, namelijk Arashi, Boca Catalina y Eagle Beach om erosie tegen te gaan.

Project Strandzand Boca Catalina Project Strandzand ArashiDOW begon met het project op 9 november 2021 bij Arashi, gevolgd door Boca Catalina en Eagle Beach.

Er werd ongeveer 635 yards wit zand vervoerd naar Arashi, 160 naar Boca Catalina en 2400 naar Eagle Beach.

De stranden werden aangevuld omdat er veel stenen lagen waar vroeger wit zand lag.

Daardoor was er minder ruimte op het strand.

Project Strandzand ArashiProject Strandzand Boca Catalina Deze onderhoudswerkzaamheden worden niet elke maand uitgevoerd, maar op stranden waar erosie optreedt. 

Nu de stranden aangevuld zijn met wit zand dat uit andere gebieden is aangevoerd, zijn ze toegankelijker geworden voor strandgangers.

Het ministerie van Infrastructuur herinnert iedereen eraan zorg te dragen voor de stranden van Aruba die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed.

Project Strandzand Arashi         Project Strandzand Arashi

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties