DVG licht beleid voor de uitvaart van iemand die overleden is aan het COVID-19 virus toe

ORANJESTAD - Sinds maart 2020 heeft de Dienst Warenkeuring en Hygiëne en Medisch Beleid van de Directie Volksgezondheid DVG, contact met alle 3 uitvaartcentra op Aruba om het beleid vast te stellen voor het omgaan met personen di aan Covid19 zijn overleden.

Gedurende april 2020 heeft DVG een onderhoud gehad met de drie uitvaartcentra; Aurora Funeral Home, Ad Patres Funeral Home en The Olive Tree Funeral Home om het beheer en de protocollen vast te stellen voor personen die zijn overleden als gevolg van Covid-19 volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld door de WHO en de DVG.

De richtlijnen van de WHO verbieden de verzorging van de overledene niet, noch is het verplicht om de kist tijdens de begrafenis gesloten te houden. Sinds het begin van de pandemie, en uit angst voor overdracht van het virus, kwamen alle drie uitvaartcentra overeen om de kisten niet te openen van personen overleden aan Covid19. Dit was een wederzijdse afspraak tussen de 3 uitvaartcentra om hun werknemers te beschermen.

DoodskistNu, 11 maanden later, constateert de DVG dat één uitvaartcentrum heeft besloten dat ze de verzorging van het lichaam van de overledene toch toelaten, terwijl de andere uitvaartcentra zich aan de voorheen gemaakte afspraken houden. Het is het voorrecht van het uitvaartcentrum om hun beslissing te wijzigen. Het interne beleid van ieder uitvaartcentra wordt door hen zelf bepaald, maar volgens de DVG hadden ze zowel de DVG als het Crisisteam op de hoogte moeten stellen van hun beslissing en dit niet zomaar abrupt te wijzigen nadat 67 mensen sinds maart 2020, volgens de eerder overeengekomen protocollen zijn begraven.

Tijdens een onlangs gehouden begrafenis gaf het crisisteam opdracht tot onmiddellijke sluiting van een kist tijdens de uitvaartdienst in de kerk. Dit, zoals eerder aangegeven, rekening houdend met de 67 personen die wel volgens de in 2020 vastgestelde protocollen werden begraven waarvan de kist tijdens de begrafenis ook dicht zijn gebleven.

Het Crisis Team paste hetzelfde principe toe dat gold voor de vorige 67 covid-19 overledenen.

De DVG begrijpt de emoties van elk gezin dat door deze pandemie een dierbare heeft verloren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties