Eerste toekenning Predicaat Koninklijk in Caribische deel Koninkrijk

ORANJESTAD - Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft het recht tot het voeren van het Predicaat Koninklijk verleend aan de Arubaanse onderneming Aruba Aloe Balm N.V.

Het is voor het eerst sinds de invoering van het Predicaat Koninklijk door Koning Willem I in 1815 dat het predicaat is toegekend aan een organisatie in het Caribische deel van het Koninkrijk. Op 22 april 2021 heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de Oorkonde en de Koninklijke Beschikking behorende bij het predicaat overhandigd aan de eigenaren van Aruba Aloe Balm N.V.

Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso BoekhoudtOverhandiging de Oorkonde en de Koninklijke Beschikking behorende bij het predicaat aan de eigenaren van Aruba Aloe Balm N.V.Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het betekent dat de organisatie het Predicaat Koninklijk mag toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo mag opnemen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger. De criteria voor het verlenen van het Predicaat Koninklijk zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk gelijk aan die in Nederland. De organisatie moet bijvoorbeeld van landelijke betekenis zijn en 100 jaar of langer bestaan.

Overhandiging de Oorkonde en de Koninklijke Beschikking behorende bij het predicaat aan de eigenaren van Aruba Aloe Balm N.V.Overhandiging de Oorkonde en de Koninklijke Beschikking behorende bij het predicaat aan de eigenaren van Aruba Aloe Balm N.V.De officiële uitreiking van de Oorkonde en de Koninklijke Beschikking vond plaats in de Ballroom van het Hilton Aruba Caribbean. Na een speech van de Gouverneur zijn de Oorkonde en de Beschikking onthuld en in ontvangst genomen door de eigenaren van Aruba Aloe. De Bepalingen betreffende het Predicaat Koninklijk, waarin onder meer de verplichtingen staan die bij het recht tot het voeren van het predicaat horen, zijn vervolgens door twee directeuren van Aruba Aloe, Remko van der Veldt en Jacobus Veel, ondertekend.Louis A. Posner (aandeelhouder) en Remko van der Veldt hebben de Gouverneur van Aruba, als vertegenwoordiger van de Koning, bedankt voor de verlening van het recht om het Predicaat Koninklijk te voeren. In hun toespraak werd daarnaast ook verteld over het ontstaan van Aruba Aloe, de ontwikkelingen die het bedrijf gedurende de jaren heeft doorgemaakt en waar het nu staat.

Voor Aruba is het een grote eer dat aan een Arubaanse onderneming, als eerste in het Caribische deel van het Koninkrijk, het recht is verleend tot het voeren van het Predicaat Koninklijk. De Gouverneur van Aruba feliciteert Aruba Aloe Balm N.V. met deze bijzondere toekenning.

Foto's: © Kabinet Gouverneur Aruba

Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt overhandigt de Oorkonde en de Koninklijke Beschikking behorende bij het predicaat aan de eigenaren van Aruba Aloe Balm N.V.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties