Emotionele mishandeling minderjarigen

Dit item is gearchiveerd op 09-04-2021.

ORANJESTAD - Het Sociaal Crisisplan team wil bewustwording creëren bij de gemeenschap over de gevolgen van emotioneel mishandeling minderjarigen.

Emotionele mishandeling kan een grote impact hebben op een kind en kan heel lang aanhouden. Emotioneel mishandeling wanneer een zorgzame volwassene het kind geen genegenheid, liefde, warmte of aandacht geeft die het kind nodig heeft voor zijn sociaal emotionele ontwikkeling.

Emotionele mishandeling omvat ook verbaal geweld waarbij het kind voortdurend wordt vernederd, beledigd en uitgeschreeuwd. Emotioneel mishandeling kan ervoor zorgen dat kinderen zich waardeloos en niet geliefd voelen. Dit kan het kind voor het leven schade veroorzaken.

Emotionele mishandeling bij kinderen:

 • Het kind mag zijn mening of standpunt niet uiten;
 • Het kind wordt belachelijk gemaakt als deze iets zegt;
 • Zeg tegen een kind voortdurend dat het stil moet zijn of zijn mond moet houden;
 • Voortdurend tegen een kind schreeuwen en bedreigen;
 • Grapjes maken over een kind vanwege hun manier van zijn;
 • Een kind de 'stille behandeling' geven als straf, wat in feite neerkomt op een tijdje niet met het kind praten;
 • Beperk lichamelijk contact met een kind, niet knuffelen of warmte geven;
 • Ongewenst namen geven en het kind vertellen dat hij of zij niet goed is, of dat hij of zij een vergissing was;
 • Staat het kind geen contact met vrienden toe;
 • Kind wordt mishandeld in het bijzijn van anderen: ze worden geslagen, het kind wordt gemept of tegen het kind geschreeuwd;
 • Pesten van een kind, inclusief online pesten;
 • Al deze vormen van mishandeling omvatten een mate van emotionele mishandeling die een kind voor het leven kan schaden en gevolgen kan hebben voor het kind zelfs later als volwassene.

Emotionele mishandeling kinderenHoe kun je tekenen van emotionele mishandeling detecteren?

Wanneer een kind emotioneel wordt mishandeld, vertonen ze de neiging om bepaalde signalen te vertonen. Deze kunnen van kind tot kind verschillen en zijn mede afhankelijk van de specifieke situatie. Het is erg belangrijk om de mogelijkheden in gedachten te houden dat deze signalen niet altijd een weerspiegeling zijn van emotionele mishandeling van een kind, maar ook om andere redenen kunnen worden veroorzaakt. Daarom is het zo belangrijk om alert te zijn en deze signalen niet te negeren, maar om hulp of advies in te winnen bij de professionals. Alleen met de juiste acties kunnen we een leven redden.

Signalen van emotionele mishandeling:

 • Het kind vertoont angst en is bang;
 • Het kind gedraagt ​​zich grof, is agressief of erg negatief;
 • Het kind is erg stil en heeft moeite met het vinden van vrienden;
 • Het kind toont geen liefde of genegenheid voor zijn ouders of een bepaalde volwassene;
 • Het kind vertoont ongepast gedrag, zoals duimzuigen op oudere leeftijd.

Als u als ouder of voogd denkt dat u misschien begeleiding en ondersteuning nodig heeft bij de zorg en opvoeding van een kind, neem dan contact op met Tienda di Educacion"onderwijswinkel" op 161. Bent u een kind of minderjarige en heeft u ondersteuning of advies nodig, bel dan Telefon pa Hubentud de "hotline voor jongeren" op 131.

Bij een vermoeden van kindermishandeling kunt u voor advies en hulp contact opnemen met Bureau Sostenemi via 5881010. In geval van nood bel 100.

Ga voor meer informatie over kindermishandeling naar www.scparuba.com. "Het welzijn en de veiligheid van onze kinderen is de verantwoordelijkheid van ons allemaal". - Sociaal Crisisplan

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties