Enquête over de impact van COVID-19 op pas afgestudeerden op Aruba

ORANJESTAD – De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) in samenwerking met studenten van de faculteit Organisatie, Bestuur en Management (OGM) van de Universiteit van Aruba (UA) vragen uw medewerking om deel te nemen aan een enquête. Deze enquête zal open staan van 22 mei 2021 tot 4 juni 2021. 

Covid-19 is een wereldwijd fenomeen geweest. Hoewel veel van de aandacht onvermijdelijk is uitgegaan naar de gevolgen van de pandemie voor de gezondheid, groeit de aandacht voor de economische gevolgen en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Daarom voert de DAO een onderzoek uit naar de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt voor degenen die zijn afgestudeerd in het academiejaar 2018-2019 of het academiejaar 2019-2020.  

Hoe kunt u deelnemen?

Deze enquête richt zich tot Arubanen die zijn afgestudeerd in het academiejaar 2018-2019 of het academiejaar 2019-2020. Je komt in aanmerking om de enquête in te vullen als je bent afgestudeerd op Aruba of in het buitenland en als je geïnteresseerd bent om op de Arubaanse arbeidsmarkt te werken. De enquête is anoniem, en de resultaten zullen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

https://forms.gle/FtjgeC8pxDDbef6v7

U wordt aangemoedigd de enquête in te vullen als u voldoet aan de criteria om deel te nemen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar telefoon 5237720 of een e-mail sturen naar simon.brete@aruba.gov.aw of survey2021graduates@gmail.com.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties