Fiscaal Noodplan deel 2 ter ondersteuning van het economisch herstel

ORANJESTAD - Vorig jaar kondigde de regering het Fiscaal Noodplan 1 aan om fiscale steun te verlenen aan de bedrijven die door de COVID-19-crisis waren getroffen.

In november 2020 kondigde de regering het Noodplan 22 aan, bestaande uit 11 stimuleringsmaatregelen om onze economie te reactiveren en te stimuleren. In december 2020 werden nog twee extra stimuleringsmaatregelen aangekondigd om de 13 stimuleringsmaatregelen van Fiscaal Noodplan 2 aan te vullen.

De 13 stimuleringsmaatregelen zijn:

 1. Fiscaal Noodplan 2 – 13 fiscale stimuleringsmaatregelKlein bedrijven met een omzet van maximaal AWG. 84.000,- per jaar worden ontheven van de verplichting om BBO, BAZV en BAVP te betalen met ingang van 2021 (kleine ondernemingsregeling KOR).Dit geld voor ondernemers zoals snacktrucks, taxi’s, bus, ambachtsbedrijven, muzikanten, kappers etc.
 2. Veelbelovende sector startups in Toerisme, Kenniseconomie, Logistiek, Landbouweconomie, Circulaire economie en de Creatieve industrie kunnen in de jaren 2020, 2021 en 2022, 50% van de hoofdsom van hun lening aftrekken van hun inkomsten en winstbelasting tot een maximum van AWG. 30.000,- per kalender jaar.
 3. Uitbreiding van de verliescompensatie met nog 2 jaar, voor een totaal van 7 jaar. Nu hebben ondernemingen een verliescompensatie termijn van 5 jaar, met deel 2 van de fiscale noodplan krijgen ondernemers een uitbreiding van de verliescompensatie met nog 2 jaar voor een totaal van 7 jaar.
 4. Scholingsaftrek van 300% en onbelaste opleidingskostenvergoeding in 2020, 2021 en 2022.
 5. Extra aftrek van 100% voor marketing en promotiekosten in 2020, 2021 en 2022 tot een maximum van AWG. 30.000,-.  
 6. Versoepeling van het beleid inzake tariefverlaging voor uitgekeerde dividenden tot 10%.voor  in Aruba gevestigde aandeelhouder.    
 7. Verbreding van het begunstigend beleid met betrekking tot de spaar- en voorzieningsfondsregeling voor de jaren 2020 en 2021.  
 8. Investeringsaftrekwordt verhoogd tot 10% en geld ook voor bedrijfsmiddelen gekocht in het buitenland.  
 9. Afschaffing van Bijzondere belasting op verhuurautos en verhuurmotorfietsen (BBVAM) met ingang van het vierde kwartaal van het boekjaar 2020.  
 10. Flexa-betalingsregelingen voor bedrijven voor 3, 6 of 12 maanden met een minimum aflossingsbedrag van Afl. 500;  
 11. Saneringsbeleid bij betaling ineens van openstaande (belasting)schulden met 30% korting geldig tot en met 30 juni 2021.Op grond van het saneringsbeleid kunnen belastingplichtigen bij betaling ineens van openstaande oude (belasting)schulden een beroep doen op een betalingskorting van 30%. Het saneringsbeleid geldt tot en met 30 juni 2021. 
 12. Sinds 1 januari 2021, verlaging van de invoerrechten voor de invoer van bouwmateriaal van 12% naar 10%.

verlaging van het tarief van de loon- en inkomstenbelasting met 2%.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties