Formateur overhandigt definitief regeerakkoord aan Gouverneur

ORANJESTAD - De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft op vrijdag 27 augustus het getekende regeerakkoord ontvangen van mevrouw Evelyn Wever-Croes.

In haar rol als formateur sprak mevrouw Wever-Croes gedurende de afgelopen weken de Gouverneur regelmatig bij over de voortgang in de uitvoering van de formatieopdracht.

De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, ontvangt  op vrijdag 27 augustus het getekende regeerakkoord van formateur mevrouw Evelyn Wever-Croes.Naast de overhandiging van het regeerakkoord heeft de formateur Gouverneur Boekhoudt ook geïnformeerd over de portefeuilleverdeling. In het nieuwe kabinet krijgt de MEP zes ministers, te weten de minister van:

  • Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, tevens minister-president;
  • Financiën en Cultuur;
  • Justitie en Sociale Zaken;
  • Arbeid en Integratie;
  • Volksgezondheid;
  • Onderwijs en Sport.

RAIZ krijgt twee ministers, te weten de minister van:

  • Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling;
  • Integriteit, Natuur, Transport en Ouderenzorg.

Tot slot zijn ook stukken in het kader van de screening van de nieuwe ministers door de formateur aan de Gouverneur overhandigd. Binnenkort zal de Gouverneur de formateur spreken over de resultaten van de onderzoeken. Nadat dit proces is afgerond, zullen de ministers worden beëdigd.

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties