Formulieren voor inkomstenbelasting 2015 uitgereikt

Dit item is gearchiveerd op 15-10-2016.

ORANJESTAD – De formulieren voor de verklaring over de inkomstenbelasting 2015 worden momenteel via de post uitgereikt en de laatste dag om de ingevulde formulieren in te leveren is 1 december 2016.

Het formulier, ook bekend als het aangiftebiljet, is bestemd voor alle mensen woonachtig op Aruba. Om het formulier zorgvuldig in te vullen dient men gebruik te maken van diverse documenten zoals jaarinkomen, uitkeringen bij wijze van pensioen van het werk, ouderdom, weduwe of wezenpensioen, inkomen uit huur, nevenwerkzaamheden, renteverklaring van een bank of andere kredietinstelling, levensverzekering, bewijs van giftendonaties, bewijs van gemaakte onkosten ten behoeve van kinderen die in het buitenland studeren enz.

Personen met een eenmanszaak moeten ook hun jaarrekening opstellen en indien zij dat zelf niet kunnen, kunnen ze gebruik maken van een adviseur.

Uiterlijk op 1 december a.s moet het originele formulier ingeleverd worden bij de Departamento di Impuesto te Camacuri. Men gelieve een kopie van het aangiftebiljet mee te nemen zodat men deze kan afstempelen met datum van inlevering.

Het invullen en inleveren van het formulier is een legale verplichting. Indien men in gebreke blijft, loopt men het risico een boete te krijgen van 5 procent over de belasting en dat is minimaal 250 florins en maximaal 10.000 florins. Middels de verklaring over het inkomen heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn recht om bepaalde onkosten af te trekken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties