Formulieren voor inkomstenbelasting 2020 onderweg

ORANJESTAD - In de komende dag zullen klanten die al geregistreerd staan bij de Departamento di Impuesto, een aangiftebiljet inkomstenbelasting 2020 ontvangen.

Officiële datum
Formulieren voor inkomstenbelasting 2020 onderweg.De officiële datum van de uitreiking is 2 augustus 2021  Volgens de wet is de uiterlijke datum voor het indienen van het aangiftebiljet 4 oktober 2021.

Termijnverlenging

Naast de wettelijke termijn van twee maanden, geeft de Belastingkantoor een automatische een verlenging van twee maanden. In dit geval is de uiterlijke indieningsdatum 6 december 2021. Men moet geen verzoek hiervoor aan te vragen. 

Voorbereiding documenten

Om het formulier zorgvuldig in te vullen dient men gebruik te maken van diverse documenten zoals jaarinkomen y uitgaven 2020, zoals jaarloon, uitkeringen bij wijze van pensioen van het werk, ouderdom, weduwe of wezenpensioen, inkomen uit huur, nevenwerkzaamheden, renteverklaring van een bank of andere kredietinstelling, levensverzekering, bewijs van giftendonaties, bewijs van gemaakte onkosten ten behoeve van kinderen die in het buitenland studeren enz.

Gebouw BelastingdienstPersonen met een eenmanszaak moeten ook hun jaarrekening 2020 opstellen en indien zij dat zelf niet kunnen, kunnen ze gebruik maken van een adviseur.

Wettelijke verplichting

Het invullen en inleveren van het formulier is wettelijk verplicht. Indien men in gebreke blijft, loopt men het risico een boete te krijgen. Middels de verklaring over het inkomen heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn recht om bepaalde onkosten af te trekken. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties