Geen eigen bijdrage meer voor medicijnen

ORANJESTAD - De premier van Aruba maakte in een landelijke toespraak op 30 april bekend dat per 1 mei 2021 het “positieve lijst” -beleid is stopgezet.

Per 1 mei 2021 hoeft men niet meer te betalen voor voorgeschreven medicijnen.Een van de uitdagingen voor de lokale overheid waren de voorwaarden die Nederland stelde om maandelijks 5 miljoen florin op het AZV-budget te bezuinigen. De regering was het niet eens met deze voorwaarde en heeft een landelijke commissie van de gezondheidszorg opgericht om met alternatieve manieren te komen om de kosten van AZV op een meer verantwoorde manier te verminderen.

Terwijl de commissie bezig was, besloot de regering het door Nederland opgelegde bedrag niet in te korten, maar een veel lager bedrag. De regering heeft bij vele gelegenheden geprobeerd Nederland ervan te overtuigen dat de 5 miljoen inkorting onmogelijk is. De Nederlandse autoriteiten drongen er echter op aan dat Aruba de AZV-uitgaven moest verlagen met 5 miljoen florin per maand, in totaal 60 miljoen florin per jaar, om de financiële middelen te ontvangen voor de dekking van de zorgkosten, veiligheid, onderwijs op Aruba en salarissubsidie.

Een van de grote uitdagingen was de verandering in de AZV-beleid die op 1 april 2021 startte met het positieve lijst, waarbij particulieren een eigen bijdrage moesten betalen voor bepaalde medicijnen. De regering ontving talloze klachten van personen die leefden van een uitkering of Fase, of van hun pensioeninkomen, waarop de regering besloot dit positieve lijstbeleid af te schaffen. Dat betekent dat er per 1 mei 2021 niemand meer hoeft te betalen voor voorgeschreven medicijnen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties