Geslaagde bijeenkomst Nationaal Actieplan Comité en Animal Care Foundations

Dit item is gearchiveerd op 18-06-2021.

ORANJESTAD - Op 12 mei heeft de Nationale Actieplancommissie een ontmoeting gehad met dierenverzorgingsstichtingen en andere particuliere entiteiten die zich bezighouden met de zwerfhondenproblematiek op Aruba.

Deelnemers kregen de gelegenheid om vragen te stellen over het "Dog Control Center" (CCC) en de "Dog Control Unit" (DCU).

Mevrouw Irene Croes, dierenarts en voorzitter van het actiecomité gaf een presentatie van het Nationaal Plan.

Bijeenkomst Nationaal Actieplan Comité en Animal Care FoundationsHet Nationaal Plan bestaat uit drie fasen en de Dog Control Unit (DCU) heeft de directe actiefase afgerond. Zowel de DCU als de CCC maken deel uit van de Platform Hondenverordening(PLdC). Er moest eerst een locatie worden gecreëerd om de honden in bewaring te stellen zoals aangegeven in de PLdC, die dient om de honden van de straat te houden.

Volgens de PLdC is het gebruik van hondenvangers als hulpmiddel om zwerfhonden te helpen verminderen vereist. Tot dusverre zijn enkele elementen in de eerste fase van de PLdC bijvoorbeeld de verplichte registratie van alle honden, het opstellen van regels voor fokkers en een voorstel om hondensterilisatie verplicht te stellen.

Hoewel sterilisatie van alle huisdieren een grote stimulans is, is dit in het verleden mislukt vanwege een gebrek aan uitvoering. Eind 2017 waren geen fondsen beschikbaar voor de uitvoering van massa-sterilisatie. In 2019 diende een adviserende commissie, en later een actiecommissie, een petitie in voor grote stichtingen die internationale fondsen ontvangen, om hiervoor zorg te dragen. Tijdens de bijeenkomst dienden ze een petitie in om donaties te vinden voor “Fundacion Stimami, Sterilisami” zodat ze door kunnen gaan met hun programma. De voorzitter van de Stichting Stimami Sterilisami gaf aan ongeveer 1 miljoen florin nodig te hebben om huisdieren te steriliseren. De overheid heeft hier in de huidige situatie geen geld voor.

Bijeenkomst Nationaal Actieplan Comité en Animal Care FoundationsDe beperkte middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het Nationaal Plan, worden ingezet om onverantwoordelijke eigenaren aan te pakken. Sinds augustus 2019 zijn ze gestart met educatieve programma's op scholen over de hondenwet. Ze hebben ook een Facebook-pagina "Stima Mi Mascota" om bewustwording te creëren en de gemeenschap voor te lichten over dit onderwerp. Het vroegere beleid om ongewenste huisdieren niet eens een uur de tijd te geven om te worden gered, blijft in het verleden. Nu worden de zwerfdieren dagen vastgehouden zoals aangegeven in de hondenwet, wachtend op het vinden van een nieuwe eigenaar, met behulp van promotie op hun sociale media-pagina Stima Mi Mascota.

Daarnaast begeleidt de CCC de eigenaren bij het afgeven van hun huisdieren op de locatie. Het is belangrijk om een ​​zeer goede communicatie en samenwerking tot stand te brengen tussen alle entiteiten, stichtingen en overheidsdiensten om deze wet succesvol te implementeren.

Bijeenkomst Nationaal Actieplan Comité en Animal Care FoundationsVolgens de PLdC moeten alle honden op het terrein van hun eigenaar worden gehouden.

Veel stichtingen hebben al geholpen met het steriliseren van zwerfhonden en zijn bereid te assisteren bij de beginfase van de DCU, maar alleen als de honden niet gevaarlijk zijn of een bedreiging vormen voor hun buurt. Alleen met toestemming van de hele buurt kunnen gesteriliseerde honden in het gebied blijven, maar met een zichtbare tag om te voorkomen dat ze door de DCU worden meegenomen. Voor alle stichtingen moet het duidelijk zijn dat honden die in de buurt ongewenst zijn, de bewoners voor assistentie bij de DCU terecht kunnen. De stichting, die verantwoordelijk is voor het plaatsen van deze honden in de wijken, krijgt idealiter de mogelijkheid om voor deze honden een permanent nieuw onderkomen te vinden.

De DCU is hier om de wet af te dwingen. Mensen krijgen boetes en de politie is verzocht de straffen voor het niet naleven ervan te publiceren. De autoriteiten hopen dat hondenbezitters beter voor hun honden gaan zorgen.

De hondenwet dient niet alleen om honden op het terrein van de eigenaar te houden, maar ook om passende zorg te bieden aan alle honden, aangezien dierenmishandeling en verwaarlozing volgens de wet niet is toegestaan.

De capaciteit bij het CCC is beperkt. Op basis van de huidige financiële situatie van de regering dringen ze er bij de gemeenschap op aan om haar steentje bij te dragen, hun huisdieren te steriliseren, op hun terrein te houden en geduldig te zijn. De DCU is gestart en behandelt dit probleem stapsgewijs vanwege de aard van het probleem.

Het doel is om de gemeenschap te helpen motiveren om verantwoordelijke eigenaren van huisdieren te worden

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties