GKMB constateert veel muggenbroedplaatsen in woonwijken

Dit item is gearchiveerd op 02-01-2020.

Oranjestad - Elk jaar weer moet de Directie Volksgezondheid de gemeenschap herinneren aan de gevaren van door muggen overgedragen ziekten, zoals Dengue, Zika en Chikungunya.

Water in  vat – Broedplaats  muggenDoor de recente regenbuien op Aruba in de afgelopen maanden is het potentiële risico op ziekten gerelateerd aan de Aedes Aegypti-mug toegenomen.

De Afdeling Gele Koorts en Muskietenbestrijding (GKMB) heeft de taak om elk huis op Aruba te bezoeken om omwonenden te informeren over hoe ze de verspreiding van deze ziekten te voorkomen. Het GKMB-team bereidt de gemeenschap voor en biedt hen waardevolle informatie over hoe het broed plaatsen voor muggen tijdens het regenseizoen kan worden voorkomen.

Ondanks de inspanningen van de GKMB hebben veel huizen nog steeds meerdere kweekcontainers vol muggenlarven. Deze kunnen potentiële uitbraken veroorzaken en zelfs een epidemie van Zika, Dengue en Chikungunya.

Water in plant pot – Broedplaats muggenDe GKMB pleit de gemeenschap om ervoor te zorgen dat ze rondkijken voor mogelijke containers die  potentiële broedplaatsen kunnen zijn; zoals banden, doppen, emmers, plantenschotel en andere voorwerpen die regenwater kunnen opvangen.

De huidige gegevens wijzen nog steeds op een laag aantal gevallen, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat deze aantallen laag blijven om uitbraken te voorkomen.

Water in autoband – Broedplaats muggenDe Directie Volksgezondheid dringt er ook bij iedereen op aan om de mogelijke verspreiding van deze muggen te helpen voorkomen door ervoor te zorgen dat ze geen open containers hebben met stilstaand water, zoals vaten, potten, emmers, bloemenvazen, plantenschotels, tanks, weggegooide flessen, blikken, banden, water koeler, etc. om in te broeden.

Het voorkomen van de verspreiding van muggen is een taak die de GKMB niet alleen kan voltooien en de hulp van de gemeenschap nodig heeft.

Neem voor meer informatie contact op met de GKMB op 5224200 en volg ons voor het laatste nieuws op facebook @desparuba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties