Herinnering indienen van voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen 2020

Dit item is gearchiveerd op 04-08-2019.

ORANJESTAD – De Decoratie Commissie Aruba herinnert alle geïnteresseerden eraan dat tot en met 9 augustus a.s. men een voordracht kan indienen voor een Koninklijke onderscheiding 2019.

Koninklijke onderscheidingEvenals het de voorgaande jaren het geval was, is het weer mogelijk om, ter gelegenheid van de viering van Koningsdag 2020, personen voor te dragen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding, populair gezegd, om met een “lintje” onderscheiden te worden.

Overal in Aruba zetten mensen zich in voor de Arubaanse gemeenschap. Heel vaak doen ze dat in alle stilte en op de achtergrond, maar deze mensen zouden best in het zonnetje gezet mogen worden. Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van bijzondere persoonlijke verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

Het gaat om vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties,  groeperingen, buurten of personen op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, religie, natuur, het sociaal terrein, jeugdwerk, ouderenzorg, openbare orde en veiligheid etc. Iemand die op het werk buitengewone prestaties levert kan eveneens in aanmerking komen.  Het betreft in zo’n geval een bijzondere en uitzonderlijke verdienste in het werk die aanzienlijk verder gaat dan wat normaal verwacht mag worden en waarvan de samenleving baat heeft.

Leden Decoratiecommissie Aruba en Minister President Mw. mr. Evelyn Wever-CroesIn het geval u zo iemand kent, dan kunt u deze persoon voordragen om door middel van een Koninklijke onderscheiding een speciale erkenning te krijgen. Zo’n voordracht kan door iedereen ingediend worden, ook door organisaties of instanties. Alle voorstellen dienen schriftelijk ingediend te worden middels twee speciale formulieren. Deze formulieren met de daarbij behorende instructies en uitleg zijn vanaf 28 mei 2019 gedurende kantooruren verkrijgbaar aan de balie van het Bestuurskantoor in Oranjestad en San Nicolas of bij de leden van de Decoratiecommissie Aruba.

Bijgaande formulieren kan men downloaden en gebruiken voor een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding:

Op Aruba is de Decoratiecommissie Aruba belast met het verwerken van de voordrachten en met het daarbij gepaard gaande onderzoek. Via de officiële kanalen gaan de voordrachten naar Nederland waar ze in behandeling worden genomen door het Nederlandse Kapittel voor de Civiele Orden.

Om de merites van de voorgedragen persoon goed te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat alle opgevraagde informatie zo volledig en uitgebreid mogelijk aangeleverd wordt. De formulieren moeten compleet ingevuld en ondertekend worden en de voordracht moet goed onderbouwd zijn.

Decoratiecommissie Aruba benadrukt dat de Koninklijke onderscheiding een verrassing dient te zijn voor betrokkene. Daarom is het van uitermate belang om de voorgedragen kandidaat NIET op de hoogte te stellen van de voordracht en niet te betrekken bij het invullen van de formulieren.  Dit voorkomt ook teleurstellingen in geval de onderscheiding niet wordt toegekend.

Ad Koninklijke onderscheidingDe uiterste inleverdatum van voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding voor
het jaar 2020 is 9 augustus 2019. Incomplete voordrachten of voordrachten die na deze
datum binnenkomen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Zowel de
Decoratiecommissie Aruba als het Nederlandse Kapittel voor de Civiele Orden nemen
slechts volledige en tijdig binnengekomen voordrachten in behandeling.

De voordrachten dienen in een gesloten enveloppe ingeleverd te worden aan de balie van het Bestuurskantoor te Oranjestad. De enveloppe is gericht aan de Decoratiecommissie Aruba, p/a Bureau van de Minister van Algemene Zaken, L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad, Aruba.

De Decoratiecommissie Aruba is zeer verheugd dat er ieder jaar weer vele voordrachten binnenkomen en hoopt dat er ook voor de viering van Koningsdag 2020 veel personen uit de Arubaanse gemeenschap erkend worden voor het belangrijke werk dat zij voor de gemeenschap verrichten en een welverdiend lintje mogen ontvangen.
Indien u nog vragen heeft of nadere informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met een van de leden van de Decoratie Commissie Aruba:

  • mw. F. Perez-Lopez (tel 583-84250);
  • mw. F. Croes-Rodriguez (tel. 582-1790);
  • mw. N. Anthony (mobiel 593-1921);
  • mw. I. Nicolaas-Ras (tel. 584-8880);  
  • dhr. V. Frank (tel. 587-4979).

U kunt de commissie ook benaderen via het volgende emailadres: decoratieciearuba@hotmail.com.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties