Het Coronavirus; een risico voor ons toerisme

Dit item is gearchiveerd op 10-04-2020.

ORANJESTAD - De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, Dangui Oduber, uitte zijn bezorgdheid over de impact die het Coronavirus kan hebben op onze economie die sterk afhankelijk is van toerisme.

Het Coronavirus werd eind 2019 ontdekt in de Chinese provincie Wuhan en heeft zich ondertussen over de hele wereld verspreid. Aruba heeft nog geen gevallen van coronavirus vastgesteld.

Stop de verspreiding - Vecht tegen de overdracht van het CoronavirusDe situatie over de hele wereld en met name in landen als China, Japan en Italië hebben een schok in de wereldeconomie veroorzaakt en Aruba zal binnenkort ook de impact van deze schok voelen. De wereldeconomie is zwaar getroffen door het Covid-19-virus. De snelle verspreiding van het Covid-19-virus heeft op Aruba voor spanning gezorgd, gezien het feit dat de economie van Aruba voornamelijk afhankelijk is van toerisme. De primaire zorg van de regering is de gezondheid van de burger en heeft de afgelopen weken voorbereidingen getroffen om dit virus aan te kunnen.

De regering pakt deze situatie uiteraard aan volgens de protocollen en advies van deskundigen en professionals die kennis hebben in het omgaan met uitbraken.

Het Coronavirus heeft overal in de Verenigde Staten voet aan wal gezet, ook in onze belangrijkste toerismemarkt New York. Wereldwijde trends wijzen op een vermindering van het aantal reizigers en de luchtvaartindustrie heeft al een enorm verlies van 130 miljard dollar voorspeld. Het Coronavirus heeft ook onrust veroorzaakt in cruisetoerisme, zeker met de recente 'reiswaarschuwing' die door de Amerikaanse regering is opgelegd en die Amerikaanse burgers waarschuwt om cruiseschepen te vermijden. Dit zal ook een negatieve invloed hebben op ons toerisme.

Deze situatie wordt nauwlettend gevolgd en de regering, ATA en APA beschikken over een rampenplan om de gevolgen van wat onvermijdelijk lijkt te beperken.

Aruba heeft in het verleden zware tijden doorgemaakt die de toeristische sector en de lokale economie hebben geschaad. Gebeurtenissen zoals 11 september, de verdwijning van Natalee Holloway en de financiële crisis in 2008 droegen bij aan zeer moeilijke momenten.

Het is moeilijk om te anticiperen op alle gevolgen van het Coronavirus, maar Aruba zal echter de gevolgen voelen. De Covid-19 zal een negatieve invloed hebben op ons toerisme, onze economie, de overheidsinkomsten en het bbp. Iedereen hoopt dat het Aruba niet zo hard treft als het andere landen heeft aangedaan.

Lokale autoriteiten houden de situatie nauwlettend in de gaten en hebben een economisch herstelplan dat te zijner tijd zal worden geactiveerd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties