Het IMF publiceerde hun evaluatierapport over de financiële en economische situatie op Aruba

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2021.

ORANJESTAD - Tijdens een persconferentie op 8 maart 2021 maakten de premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever Croes en de minister van Financiën, mevrouw Xiomara Maduro, de conclusies van het IMF van het economische en financiële evaluatierapport bekend.

Op 8 maart 2021 is het financieel-economische evaluatierapport van het IMF gepubliceerd. De premier was zeer verheugd na het doornemen van het rapport en het analyseren van de artikel 4-missie.

De regering maakte zich zorgen omdat de pandemie Aruba zeer hard trof. De laatste verklaring van het IMF na het drie weken durende onderzoek naar de situatie op Aruba, is dat de regering van Aruba snel en ijverig heeft gehandeld om de gevolgen van de pandemie zoveel mogelijk te beperken.

Volgens het IMF ging de economie van Aruba voor het uitbreken van de pandemie de goede kant op. Het herstel was grotendeels te danken aan het bloeiende toerisme, de regering had ambitieuze fiscale en financiële plannen en plannen om de economie te diversifiëren.

Ze verklaarden ook dat Aruba in 2019 hun financiële doelstelling bereikte met een zeer comfortabele marge. De pandemie had een verwoestende impact op de economie en veroorzaakte de grootste recessie in de geschiedenis van Aruba, maar prezen de snelle reactie van de regering om de impact te beperken met hulppakketten en subsidies zoals FASE, salarissubsidies, financiële steun aan kleine en middelgrote bedrijven en de financiële steun om AZV en SVb te behoeden voor ondergang.

Het IMF verklaarde ook dat deze zeker hebben bijgedragen aan het beperken van de impact op bedrijven als gevolg van de pandemie. Deze voorkwamen dat veel bedrijven failliet gingen met het verwoestende gevolg dat veel mensen hun baan zouden verliezen, maar hielpen ook levens te redden.

Dat gezegd hebbende, is de regering erg blij met de erkenning van het IMF voor de manier waarop de regering deze ongekende situatie heeft aangepakt. Ondanks dit alles verklaarde het IMF ook dat de risico's in de toekomst uitzonderlijk groot zijn. Het IMF is van mening dat de stappen en beslissingen die de regering moet nemen goed doordacht moeten zijn, aangezien ze cruciaal zullen zijn. “Ik zal dit interpreteren dat dit zeer verantwoorde stappen moeten zijn en veel voorzichtigheid vereisen. Maar we hebben vertrouwen op basis van hoe we Aruba de afgelopen jaren hebben bestuurd, maar vooral tijdens de pandemie, en we zullen zegevieren” ,aldus de premier.

De premier bedankte de minister van Financiën Xiomara Maduro en haar ondersteunende team voor de voltooiing van de artikel 4-missie.

De premier is ook alle ministers, departementen en entiteiten die deel uitmaakten van deze missie, maar ook de gemeenschap dankbaar voor hun medewerking en steun.

Voor meer informatie kan men het rapport raadplegen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties