Het slachthuis is gesloten wegens renovatiewerkzaamheden

ORANJESTAD - In verband met de lopende noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan het slachthuis maakt de Veterinaire Dienst bekend dat het slachthuis vanaf 10 januari 2023 gesloten zal zijn tot de renovatie is afgerond.

De stoomleidingen van het slachthuis worden gerenoveerd en de slachterij moet op 21 maart 2023 weer operationeel zijn.

Gebouw Veterinaire Dienst / Slachthuis “Abattoir”.Slachthuis “Abattoir”Zodra het slachten kan herstarten, zal dit weer volgens het afsprakensysteem zijn.
Voor het maken van een afspraak op de slachtdagen (dinsdag en donderdag) graag minimaal één dag van te voren bellen naar 5224310.

De veterinaire dienst is het slachthuis aan het verbeteren om in de toekomst een optimale dienstverlening te kunnen bieden en verontschuldigt zich vriendelijk voor het ongemak dat dit kan veroorzaken.

Voor meer informatie volg en volg de Directie Volksgezondheid DVG ARUBA Facebook of volg de DVG op instagram directie_volksgezondheid_aruba, bezoek www.dvg.aw, bel 5224200/ 2800101 of stuur uw e-mail naar servicio@dvg.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties